‘Geen hek om de schapen, maar een hek om de wolf’

Vrijdag 20 April 2018
  • LTO Schapenhouderij wil een hek om de wolf (foto: pixabay.com)

ASSEN - De toekomst van schapenhouders is onzeker als er niet snel een goed structureel beleid komt voor de afhandeling van schade die is veroorzaakt door wolven.

Er wordt nu wel gewerkt aan een beleid, maar de sector Schapenhouderij van boerenorganisatie LTO is daar niet bij betrokken, zegt voorzitter Saskia Duives.

"Daar maken wij ons als veehouders ernstige zorgen over. Wij hebben geen zetel in de werkgroep die nu dat beleid aan het vormen is", zegt Duives.

Tijdelijk beleid
"Op dit moment is er een tijdelijk beleid, wanneer er een schaap doodgebeten is door een wolf. Als de boer een vermoeden heeft, komt er iemand langs om DNA af te nemen. Als blijkt dat het schaap gedood is door de wolf, zijn er standaardvergoedingen voor de schapenhouder. De partijen hebben tot einde dit jaar nodig om tot structureel beleid te komen. En dat duurt veel te lang." 

Hoog hek
Een mogelijke oplossing zou zijn om om elke kudde een hoger hek te zetten. Dat wijst LTO Schapenhouderij van de hand. "Dat is niet werkbaar voor de herders die schapen hebben die van wei naar wei trekken."

Gisteren werd bekend dat negen schapen in Drenthe zijn gedood door twee wolven.


Complete gebieden 'ontschaapt'
Duives vreest voor de toekomst van de schapenhouders. "In Duitsland, waar veel meer wolven leven, zijn hele gebieden 'ontschaapt'. Daar willen boeren geen schapen meer houden zolang de wolf daar rondloopt."

Hek om de wolf
"Geen hek om het schaap, maar er moet een hek om de wolf", vindt Duives. "Als men nu werkelijk wil dat de wolf zich in Nederland vestigt, haal je de wolf uit Duitsland. Dan baken je een groot gebied af, zet het in de hekken en de wolf kan dan een uitermate waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit bieden."

De provincie weerspreekt overigens dat belanghebbenden niet worden betrokken bij het ontwikkelen van een structureel beleid en zegt in gesprek te zijn met LTO Noord, schapenhouders en natuurbeschermende organisaties.

Door: Marjolein Lauret

Contact
opnemen