Ganzen trekken niet altijd meer weg, wat betekent dit voor Drenthe?

Donderdag 20 Oktober 2022
  • Er vliegt van alles over op het Balloërveld. (Rechten: RTV Drenthe / Robin van Gammeren)

Ganzen blijven steeds vaker het hele jaar in Nederland en laten hun trektocht dus vaker links liggen. Doordat ze ook in de zomer blijven, loopt ook in Drenthe de schade door ganzen op. Van de andere kant: recent onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie heeft uitgewezen dat de blijvende ganzen net zo succesvol zijn in broeden als de trekkende ganzen.

Niet iedereen is blij met de vaste gasten. Ganzen richten schade aan aan graslanden, wat boeren problemen kan bezorgen. De uitgekeerde schadebedragen in Drenthe lopen al sinds 2018 op, tot wel 289.319 euro in 2021. Die schade werd aangericht door grauwe ganzen, brandganzen, kolganzen, rietganzen en rotganzen. Grauwe ganzen en kolganzen waren de grootste kostenposten.

Brandganzen op polletjes

Vanaf 's ochtends vroeg zit Hans Olk van Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) al vogels te tellen op het Balloërveld. Daar komt van alles voorbij. "Er vliegen veel ganzen langs, veel lijsters. koperwieken, kramsvogels. Dus het is een goede ochtend. Gisteravond zijn er redelijk veel vogels uit Scandinavië deze kant op gekomen, die moeten nu aankomen hier in Nederland."

Olk bevestigt dat ganzen de laatste jaren steeds vaker overzomeren in het land, ook hier in Drenthe: "al een aantal jaren tel ik vogels bij het Bollenveen in Zeijen, vlakbij Assen. Daar broeden al een aantal jaren brandganzen, op de polletjes in het ven. Vroeger was dat nooit het geval. Op meer plekken in Noord-Drenthe broeden ze ook."

Tekst gaat verder onder de video

'Gereedschapskist'

Dat we hier vaker ganzen zien in de zomer is niet het enige gevolg van het succesvolle broeden. "Als ze het hele jaar hier blijven en er komen er meer bij in de winter, dan wordt er veel grasland gegeten. Daar hebben de boeren wel schade van", zegt Olk. Dit wordt ook herkend door Arend Steenbergen, regiobestuurder bij LTO Noord en boer. "De problematiek met ganzen rondom natuurgebieden wordt steeds groter, dus het is heel erg belangrijk dat er nu een akkoord komt tussen de verschillende partijen over hoe we de hoeveelheid ganzen kunnen beheren. Vooral het probleem van overzomerende ganzen wordt steeds groter", aldus Steenbergen.

Momenteel wordt er een Drents Ganzenakkoord opgesteld door de Ganzen Advies Commissie (GAC) van Fauna Beheer Eenheid Drenthe (FBE). Dat moet bepalen hoe het beheer van de ganzen eruit gaat zien. In de GAC zit een persoon names de landbouw, een persoon namens de Terrein Beherende Organisaties, een persoon namens de Wildbeheereenheden en de onafhankelijke voorzitter van de FBE. Volgens Steenbergen zijn er in ieder geval genoeg opties voor beheer. "Er is een hele gereedschapskist hoe dat zou kunnen", zegt hij.

Contact
opnemen