‘Eén waterbeleid nodig voor Drenthe, Groningen en Friesland’

Vrijdag 08 September 2023
  • Gedeputeerde Willemien Meeuwissen neemt de petitie in ontvangst (Rechten: RTV Drenthe)

Drenthe, Groningen en Friesland moeten gezamenlijk aan de slag met één waterbeleid. Dat willen acht natuurorganisaties in het noorden van het land.

Vanochtend gingen de natuurorganisaties om tafel met de verantwoordelijke gedeputeerden uit de drie provincies tijdens een waterontbijt aan het Paterswoldsemeer.

102.000 keer

Daar kregen de politici onder meer een petitie overhandigd van Stichting het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Stichting het Groninger Landschap, Vereniging It Fryske Gea, Friese Milieufederatie, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Natuur- en Milieufederatie Groningen en Vereniging Natuurmonumenten.

In de petitie staat dat het waterbeheer flexibeler moet en ook in de toekomst moet voorzien in het watergebruik van burgers, boeren en bedrijven. De petitie is landelijk 102.000 keer ondertekend, in Drenthe 2900 keer. Hubert Oversteegen bood de petitie aan de gedeputeerden aan. "Het zijn handtekeningen van leden van Natuurmonumenten, maar ook van andere bezorgde bewoners van Nederland die zich zorgen maken over de kwaliteit van het water en over de hoeveelheid van het water."

Oversteegen somt de problemen op: "Er is verdroging in de natuur waardoor het hele natuursysteem onder druk komt te staan. De vervuiling van het water is behoorlijk aan het oplopen. We zijn niet op de goede weg. Die vervuiling gaat invloed hebben op onze eigen gezondheid, omdat drinkwaterbedrijven in de toekomst onvoldoende schoon water kunnen krijgen. Naast dat wij bedreigd worden door een slechte waterkwaliteit gaat de natuur ook achteruitlopen."

(artikel gaat verder onder de foto)

Afbeelding
De achterban van Natuurmonumenten biedt de petitie aan (Rechten: RTV Drenthe)

Voldoende water

Om de problemen die Oversteegen noemde op te lossen of te voorkomen moet er volgens de natuurorganisaties eens gezamenlijk beleid komen om in de toekomst voldoende water te hebben en te houden. Zo willen ze dat er meer water wordt vastgehouden tijdens natte periodes zodat het kan worden vrijgegeven als het droog is. In de brief die werd overhandigd staat onder meer dat er concreter en gebiedsgericht beleid moet komen, dat het waterbeleid opnieuw ontworpen moet worden en dat de eisen voor Natura 2000-water en waterstromen die onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) vallen, strenger moeten.

Er worden al maatregelen genomen, zo slingert een deel van de Hunze bijvoorbeeld weer, maar de natuurorganisaties willen dat er meer vaart achter komt.

Indringende wens

"Het is niet alleen een wateropgaaf", zegt Bert Hummelen van Staatsbosbeheer tijdens de bijeenkomst. "Het gaat ook om nieuwe verdienmodellen voor de landbouw. Er is een indringende wens om te gaan dóén." Volgens hem kom je er met alleen polderen niet meer uit omdat scherpe keuzes uitblijven. 'Minder woorden, meer daden' moet het credo worden. "Het is een grote opgave, dat begrijpen we, maar we willen aan de slag."

Contact
opnemen