Droogte wordt steeds zichtbaarder in het Drentse landschap

Woensdag 25 Juli 2018
  • De overloop bij Zandpol staat helemaal leeg (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)
  • Een zijtak van de Aalder stroom bij het beekdal De Stroeten staat droog (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

SLEEN - Het is nog niet de droogste periode ooit in Drenthe, maar het is wel de droogste periode sinds 1976. De droogte is steeds beter te zien in het landschap, zo blijkt uit een rondgang in Zuidoost-Drenthe met Waterschap Vechtstromen.

"We zien hier een drooggevallen sloot. Dit is een gebied waar we geen wateraanvoer hebben en daar vallen de sloten nu droog," zegt Tom Grobbe, strategisch adviseur bij Waterschap Vechtstromen. Het gaat om een overloop bij Zandpol die normaal overtollig water afvoert naar het Stieltjeskanaal. Nu staan de scheuren in de bodem van de sloot.

Gevolgen natuur en landbouw
"Het gevolg is dat de natuur verdroogt. Maar ook de landbouwgewassen hebben er last van. En doordat er niet beregend kan worden uit de sloot, kunnen boeren problemen hebben met het beregenen van de gewassen," legt Grobbe uit.

Beregenen is in het zuidoosten van de provincie nog toegestaan, maar onttrekken van oppervlaktewater mag alleen op een afstand van tweehonderd meter van kwetsbare natuurgebieden. Daarbij gaat om bijvoorbeeld het beekdal De Stroeten, een zijtak van de Aalder Stroom. Het grondwater is inmiddels zo ver weggezakt dat deze beek is drooggevallen.

Aanvoer vanuit IJsselmeer
Het Waterschap Vechtstromen pompt bij Zutphen en uit het IJsselmeer via de Hoogeveensche Vaart grote hoeveelheden water naar Drenthe om het droogvallen van beken en sloten te voorkomen.

Landelijk overleg vandaag heeft nog niet geleid tot extra maatregelen voor Drenthe. "De meest vergaande maatregel is een algeheel verbod op het onttrekken van water. Dat is aan de orde wanneer we helemaal geen water meer krijgen toegevoerd. Dan moeten de pompen van alle gebruikers van grasland en mais uit. Maar dat moment is op dit moment nog niet aan de orde," besluit Grobbe.

Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

Contact
opnemen