Drenthe volgt Duits plan voor afschieten niet; wolf blijft buiten schot

Dinsdag 25 Juni 2024
  • De wolf is sinds 2020 gevestigd in Drenthe. (Rechten: Bertus Rozemeijer)

Drenthe is nog lang geen wolfvrije regio zoals het provinciebestuur wil. En zal dat ook nog heel lang niet worden. Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten bij het maken van het nieuwe plan Aanpak Wolf in Drenthe. Het streven naar een wolfvrije regio staat in het coalitieakkoord van BBB, VVD, PvdA en CDA.

Voor zo'n 'wolfvrije regio' gaat het provinciebestuur Duitsland niet volgen in het plan om 'probleemwolven' die meerdere malen vee aanvallen, af te schieten. De juridische risico's zijn te groot: het werd in de deelstaat Nedersaksen uiteindelijk verboden.

De provincie wil meer grip op hoe wolfwerende maatregelen worden uitgevoerd. De inzet blijft volgens Gedeputeerde Staten: de beschermde status van de wolf moet omlaag zodat afschieten mogelijk wordt. Maar die weg is heel lang. En de gewenste wolfvrije regio lijkt nog veel verder weg. "Voorlopig moet Drenthe leren leven met de wolf" legt natuurgedeputeerde Egbert van Dijk uit.

Niet de Duitse methode

Van Dijk: "De Duitse deelstaat Nedersaksen wil een wolf af kunnen schieten die twee keer binnen korte tijd op dezelfde plek landbouwvee binnen wolfwerende rasters heeft aangevallen. Maar een natuurorganisatie vocht deze methode aan bij de hoogste Duitse rechter en die oordeelde dat zo'n procedure niet in lijn is met het Europese natuurbeschermingsrecht. Ik zeg helaas, want we hadden dit graag gewild."

Gelderland en Drenthe wilden deze methode ook toepassen. Maar de inschatting van het provinciebestuur is dat de juridische risico's te groot zijn.

Niet beschermd? Geen schadevergoeding

Op termijn gaat de schadevergoeding voor wolvenaanvallen er af, verwacht de provincie. Omdat de wolf al enige jaren weer terug is in Nederland, hebben dierhouders maatregelen kunnen nemen. "Verwacht wordt dat er geen compensatie meer wordt uitgekeerd voor wolvenschade aan vee wanneer dierhouders geen beschermende maatregelen hebben genomen."

De NVWA werkt momenteel aan een regeling om op te treden bij dierhouders die vee niet beschermen tegen aanvallen van de wolf.

Beter beschermen

De provincie werkt verder aan een nieuwe subsidieregeling voor materiaal voor wolfwerende rasters. "Met de nieuwe regeling zorgen we ervoor dat de dierhouders meer budget kunnen krijgen. Daarnaast zorgen we ervoor dat we meer invloed hebben op de plaatsing van de rasters. Dit omdat gebleken is dat dierhouders vaak goede bedoelingen hebben, maar dat de geplaatste rasters alsnog niet aan de wolfwerende eisen voldoen."

De proef met verplaatsbare rasters voor schaapskuddes die regelmatig van locatie moeten veranderen is gestopt. Omdat wolven toch binnendringen is bij schapenhouders weinig vertrouwen in de verplaatsbare rasters, concluderen Gedeputeerde Staten. Er komt een nieuwe proef met zowel mobiele draadrasters als flexinetten. "Het grote nadeel hiervan is dat het plaatsen van de flexinetten fysiek zwaar is. Mogelijk kan er iets ontwikkeld worden zodat de flexinetten, vergelijkbaar met de plaatsing van mobiele draadrasters, mechanisch geplaatst en opgeruimd kunnen worden."

'We zien weerstand'

"Belangrijk onderdeel van het provinciale beleid is het goed beschermen van landbouwhuisdieren tegen aanvallen van de wolf. We stimuleren onze inwoners de dieren achter wolfwerende rasters te plaatsen, 's avonds de dieren binnen of in nachtkralen te zetten en/of eventueel kuddebewakingshonden in te zetten. Door zo veel mogelijk in te zetten op preventie, wordt het voor wolven moeilijker aan prooi te komen en zullen minder landbouwhuisdieren gepakt worden."

Gedeputeerde Staten schrijven verder in het plan: "Er is ook twijfel en weerstand bij de dierhouders om preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf te nemen. De preventieve maatregelen komen heel precies en kosten tijd en geld."

'Beschermde status wolf moet omlaag'

Uiteindelijk moet de beschermde status van de wolf omlaag. Dat is volgens Gedeputeerde Staten de enige manier om uiteindelijk een wolfvrije regio te bereiken binnen de wettelijke kaders. Daarvoor wordt gelobbyd in Den Haag en Brussel. Van Dijk: "Maar niet alleen de beschermde status moet omlaag, Den Haag moet ook nog steeds vast stellen wat een 'gunstige staat van instandhouding is' want anders kun je uberhaupt nooit wolven bejagen of beheren als je niet weet of je de soort goed in stand houdt."

Van Drenthe een wolfvrije regio maken, zoals Gedeputeerde Staten willen, is iets van de lange termijn. Het lijkt juridisch zeer moeilijk om wolven hier af te schieten. Egbert van Dijk: "Maar wolfvrij blijft wel het doel. In Gelderland op de Veluwe is de natuur groter en aaneengeslotener. Wij hebben hier veel natuur maar allemaal plukjes. Daartussen landbouw en veel schapenhouders."

Gedeputeerde Staten zien wel een flinke spagaat: de verplichting van gunstige instandhouding staat haaks op de Drentse wens een wolfvrije regio te worden. "Om die reden is het juridische risico bij ingrijpen groter in vergelijking met andere provincies/landen die wel wolven willen toestaan. Als dat wolfvrij ons in de weg gaat zitten moeten we het misschien ooit aan gaan passen" aldus de gedeputeerde.

Afschot alleen in extreme gevallen

Verder mag afschieten alleen worden overwogen als er een gevaar is voor de volksgezondheid of openbare veiligheid. Of afschot moet noodzakelijk zijn voor de bescherming van wilde flora en fauna, of het tegengaan van ernstige schade aan gewassen, vee, bossen, visgronden en wateren. En afschot mag niet van invloed zijn op gunstige instandhouding van de plaatselijke wolvenpopulatie.

Lees ook:

Contact
opnemen