Drenthe trekt geld uit voor hulp aan bedreigde boerenlandvogels

Woensdag 20 Maart 2024
  • De grutto (Rechten: Saxifraga/Jan Nijendijk)

De provincie maakt geld vrij om boerenlandvogels zoals de grutto, kievit, tureluur en wulp te helpen. Het gaat niet goed met deze vogels.

Landschapsbeheer Drenthe krijgt ruim 400.000 euro subsidie voor maatregelen "en acties in het veld zodat bedreigde populaties een grotere kans krijgen zich te kunnen voortplanten en handhaven", meldt gedeputeerde Egbert van Dijk (natuur en landschap). Het geld is voor dit jaar en 2025.

Kievitsei

De provincie wil vrijwilligers en organisaties ondersteunen die zich voorbereiden op onder meer grutto's en wulpen die komen broeden. "Eerder deze maand werd het eerste Drentse kievitsei gevonden. De vondst markeert voor velen het begin van het broedseizoen en het begin van de lente."

Uiteenlopende organisaties als natuurbeschermers, boeren en wildbeheereenheden hebben eerder met de provincie afgesproken dat ze zich inspannen voor het behoud en herstel van boerenlandvogels onder meer door te proberen te voorkomen dat roofvogels kuikens en eieren opeten.

Rust en bescherming

Landschapsbeheer Drenthe maakt afspraken met boeren over bijvoorbeeld het later maaien om vogelnesten te beschermen en het tijdelijk onder water zetten van een deel van een akker zodat de vogels een plek hebben waar ze rust en bescherming hebben.

Contact
opnemen