Drenthe krijgt 270 miljoen voor aanpak landelijk gebied, meest van alle provincies

Vrijdag 07 Juni 2024
  • De 270 miljoen is bedoeld voor de aanpak van water, klimaat, natuur en stikstof. (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

De provincie Drenthe krijgt van alle provincies het meeste geld van de 1,54 miljard die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de aanpak van het landelijk gebied. In de voorlopige plannen zou Drenthe 131 miljoen krijgen, maar bij de definitieve uitwerking is dit bedrag meer dan verdubbeld naar 270 miljoen. Zeeland kan met 7 miljoen op het kleinste bedrag rekenen.

Het geld is bedoeld voor projecten en maatregelen die bijdragen aan de doelen op het gebied van verminderen van stikstof uitstoot, verbetering van de waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatmaatregelen. Een jaar geleden dienden alle provincies een plan hiervoor in, het zogeheten Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Drentse plannen

Volgens landbouwgedeputeerde Jisse Otter (BBB) ontvangt de provincie in eerste instantie 130 miljoen en komt de resterende 140 op een later moment. "De eerste 130 miljoen is voor een heel breed scala aan zaken. 58 miljoen is voor maatregelen in de natuur en in het water, de overige 72 miljoen voor landbouw."

Concrete plannen

Van de 72 miljoen die in eerste instantie beschikbaar is voor landbouw, wordt 30 miljoen uitgegeven voor de KPI (Kritische Prestatie Indicatoren)-aanpak, 30 miljoen voor 'laaghangend fruit' en 12 miljoen voor 'hooghangend fruit'. De provincie Drenthe ziet de volgende maatregelen als laaghangend fruit:

  • Advies over het verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel
  • Advies voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de veestapel
  • Advies voor bedrijven om ammoniakuitstoot te verlagen

Voor het verlagen van de ammoniakuitstoot heeft de provincie de volgende bestemmingen op het oog:

  • Mestrobots
  • Installaties en spoelleidingen voor het schoonsproeien va loopvloeren met water
  • Registratiesystemen die de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhouden
  • Installaties, spoelleidingen en additieven voor het sproeien van magnesiumchloride op traditionele roostervloeren
  • Aanleg of uitbreiding van opslag- of opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag, alleen in combinatie met een van de bovenstaande maatregelen.

Ook de bestemming van de andere 140 miljoen heeft Otter al uitgestippeld. "Als wij landbouwgrond opkopen en moeten omzetten naar natuurgrond, dan krijgt die grond een lagere waarde vanwege een andere bestemming. De 140 miljoen is onder meer voor dat waardeverschil." Zonder geld daarvoor uit Den Haag zou de provinciekas wel heel snel leeg lopen.

Nieuw kabinet, andere plannen?

De verdeling van het geld voor de aanpak van het landelijk gebied is een van de laatste besluiten van dit huidige kabinet. Verwacht Otter dat de plannen weer aangepast moeten worden nadat het nieuwe kabinet op het bordes heeft gestaan? "Er komt een nieuw kabinet en een nieuwe minister van landbouw. Ik denk dat er nog wel gesleuteld gaat worden aan de plannen, maar dit zijn in ieder geval plannen die je op korte termijn kan uitvoeren. We kunnen nu dus eerst weer jaren vooruit."

Alhoewel de provincie Drenthe het meeste geld van alle provincies ontvangt, is de 270 miljoen nog steeds een stuk lager dan de 4,5 miljard waar de provincie in eerste instantie om vroeg. "Dat geld en die plannen zullen er nooit meer komen. Dat betekent dat je op een andere manier naar de doelen en plannen moet kijken en dat zal het gesprek van het komende half jaar worden.

Lees ook:

Contact
opnemen