Drenthe in Debat: Hoe combineren we brullende motoren met rust en ruimte?

Vrijdag 04 Mei 2018
  • Hoe ziet de toekomst van de Drentse natuur eruit? (foto: RTV Drenthe / Jörn Reuvers)

ASSEN - Moet Drenthe bruisen van cultuur, muziek en andere festivals? Of moeten we juist de rust omarmen? En hoe stemmen we recreatie en natuur goed op elkaar af?

Om een beeld te krijgen wat inwoners van Drenthe vinden van een plan over de ontwikkeling van de leefomgeving in de provincie, gaan Statenleden op woensdag 16 mei in debat met de bevolking. Het is de eerste editie van 'Drenthe in debat'.

Op tafel ligt de voorlopige versie van de omgevingsvisie die ter inzage ligt tot 16 mei. In de omgevingsvisie staan de toekomstplannen van de provincie omschreven op het gebied van onder meer natuur, landbouw, recreatie en wonen. Bijvoorbeeld: hoeveel huizen moeten worden gebouwd, waar en onder welke voorwaarden?

Rust en ruimte of bruisend?
Tijdens het eerste debat komen drie onderwerpen aan de orde. De eerste is het spanningsveld tussen de rust en ruimte in Drenthe en de behoefte aan een bruisend Drenthe met veel evenementen. In het tweede blok komt recreatie en toerisme versus rust en natuur aan bod: hoe kunnen economie en natuur hand in hand gaan? Als derde onderwerp van het debat staat de vraag centraal of recreatie en toerisme een bijdrage kunnen leveren aan het op peil houden van voorzieningen in de dorpen.

Wat niet aan bod komt is de ambitie van Drenthe om in 2050 helemaal energieneutraal te zijn en hoe: waar mogen zonneparken komen en hoeveel? En is er nog ruimte voor meer windmolens buiten de opdacht van het Rijk die er al ligt om 285,5 MW aan windenergie op te wekken?

"De omgevingsvisie heeft heel veel verschillende onderwerpen. We hebben nu gekozen voor deze onderwerpen omdat we denken dat die leven onder de bevolking," aldus Roy Pruisscher, voorzitter van de werkgroep die het het initiatief nam voor 'Drenthe in debat'

Westerbork
Het debat is op de laatste dag van de inspraak op de voorlopige versie van de omgevingsvisie en wordt gehouden in Zalencentrum Meursinge in Westerbork. Inwoners, gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden hebben die dag tot middernacht de mogelijkheid om te reageren.

"Bij inspraak kunnen mensen hun mening geven aan Gedeputeerde Staten. Wij willen nu juist van mensen horen wat ze vinden, zodat we dat mee kunnen nemen bij de besluitvorming in het najaar," zegt Pruisscher.

Het initiatief komt voort uit een werkgroep van Provinciale Staten. Doel is het ophalen van zoveel mogelijk informatie bij een zo groot mogelijk deel van de Drentse bevolking. Zo wil de provinciale politiek dichterbij de inwoners komen te staan. Daarnaast hoopt de werkgroep dat met 'Drenthe in debat' de toegankelijkheid van en het inzicht in het functioneren van Provinciale Staten wordt vergroot.

Contact
opnemen