Dit jaar al elf otters doodgereden: hoe erg is dat?

Vrijdag 27 Oktober 2017
  • Een dode otter op de A32 bij Meppel (Foto: Michiel van de Weide)

ASSEN - Deze maand zijn tot nu toe vijf otters doodgereden in Drenthe. Over het hele jaar gezien zijn nu al meer dode otters gevonden dan over heel vorig jaar. Maar, hoe erg is dat eigenlijk?

"Het laat zien dat het goed gaat met de otter", zegt persvoorlichter Imke Boerma, van Staatsbosbeheer. "We zien inderdaad een duidelijke toename van het aantal aanrijdingen met otters, maar er zijn nu ook meer otters dan een paar jaar geleden. En de otter is een toonaangevend dier, dus die haalt het nieuws."

Meer otters in de natuur betekent ook meer dode otters door verkeer. Dat lijkt niet zo'n probleem. "Maar", zegt otterkenner Addy de Jongh, "dat geldt alleen als de otterpopulatie zichzelf herstelt. En dat gebeurt niet." Hij wordt daarin gesteund door Loek Kuiters, onderzoeker bij Alterra. Kuiters: "Het aantal verkeersslachtoffers werd altijd gecompenseerd met de jaarlijkse geboorte van otters. Maar dit jaar zien we dat nog meer beesten doodgereden zijn dan vorig jaar. Dat is een behoorlijke aanslag op de populatie."

Elf dode otters
Door heel Nederland zitten ongeveer tweehonderd otters, volgens onderzoeksinstituut Alterra. Veruit de meeste otters leven in Overijssel; zo'n tachtig. In Drenthe zitten er meer dan twintig, waarvan de meesten leven in natuurgebied De Onlanden. Een kwart van de otters wordt jaarlijks doodgereden. Dit jaar zijn in Drenthe elf otters dood gegaan door verkeer. Dat is vergelijkbaar met het aantal verkeersslachtoffers van otters in andere provincies.

Dat er otters zijn in Nederland is niet vanzelfsprekend. De otter is oorspronkelijk een Nederlands dier, maar stierf in de jaren tachtig uit door vervuiling, verkeer en de jacht. In 2002 werden otters uit verschillende Europese landen gehaald en vervolgens uitgezet in de provincies Friesland en Overijssel.

Gevarenzone
Zowel De Jongh als boswachter Reiner Hartog van Natuurmonumenten waarschuwt dat er snel goede otteroversteekplaatsen moeten komen. Hartog: "We moeten aan de bak. We hebben de otter al eens moeten herintroduceren, dat willen we niet nog een keer."

"Het gaat tot nu toe eigenlijk best wel goed met de otter, vooral ook in Drenthe", zegt Addy de Jongh. "Tegelijkertijd zien we dat de verbindingsroutes tussen de verschillende natuurgebieden nog niet op orde zijn en dat we wat dat betreft nu in de gevarenzone zitten."

Zo zijn de verbindingsroutes - naast het voorkomen van verkeersslachtoffers - ook belangrijk om inteelt tegen te gaan. Als de otters niet kunnen verplaatsen om te paren met andere otters, zullen opnieuw nieuwe otters naar de natuurgebieden gebracht worden. "Dat is de wereld op z'n kop", zegt boswachter Hartog.

Otteroversteekplaatsen
Vorig jaar werd een onderzoek gepresenteerd in opdracht van de provincie Groningen naar veilige oversteekplaatsen bij de A28. Daaruit blijkt dat de noodzakelijke maatregelen zo'n vier miljoen euro kosten. De betrokken instanties kunnen dat bedrag niet zelf opbrengen. Ze willen dat het Rijk eraan mee betaalt.

De provincie Drenthe zegt bezig te zijn met het kijken naar goede otteroversteekplaatsen, maar nog geen concrete plannen te hebben en verder niet te willen reageren. De provincie Groningen heeft ondertussen kleinere maatregelen getroffen voor otteroversteekplaatsen bij de A28. Zo is net een twee kilometer lang ottergeleidend raster geplaatst langs het Noord-Willemskanaal, ter hoogte van de Eelder Schipsloot. Met de aanleg van het raster wordt voorkomen dat otters direct op A28 terecht komen.De bron van deze gegevens is onderzoeksinstituut Alterra. Het gaat hier overigens niet om exacte locaties, maar om een indicatie. De gegevens van Alterra zijn aangevuld met informatie en cijfers uit het archief van RTV Drenthe.

Door: Marjolein Knol

Contact
opnemen