Diepstroeten: van aardappels en groenten naar orchideeën en zonnedauw

Donderdag 10 Maart 2022
  • Ingeklemd tussen de stad en het nodige verkeer ligt het nieuwe natuurgebied van Het Drentse Landschap (Rechten: RTV Drenthe)

Stichting Het Drentse Landschap is voor de tweede keer samen met een partner eigenaar geworden van een natuurgebied. Op 14 maart ondertekenen de stichting, particulier Hendrik Oosterveld en zorginstelling Vanboeijen een samenwerkingsovereenkomst. Voor het beheer van het gebied rekent Oosterveld op de kennis van de stichting.

Het gaat om circa tweeëntwintig hectare grond aan de rand van Assen, ten westen en ten oosten van de nieuwbouwwijk Diepstroeten, die is aangekocht van zorginstelling Vanboeijen. Het bestaat uit een bosperceel van negen hectare, een aantal graslanden en een klein natuurgebied langs de spoorlijn. De stichting gebruikt de komende maanden om de natuurwaarden in het gebied te inventariseren en op basis daarvan een beheerplan op te stellen.

Natuurbehoud

Oosterveld liep al langer rond met het idee om iets te doen voor de samenleving. "Ik kreeg een mooie opleiding en heb heel veel jaren mooi werk mogen doen. Ondertussen ben ik de zeventig gepasseerd en mijn vrouw en ik wilden wat terugdoen voor de maatschappij door te helpen een stuk natuur te behouden. Dat het een stuk bos moest worden, wist ik meteen. Ik heb mijn hele leven al iets met bossen." Het Drentse Landschap heeft besloten om het nieuwe bos naar Hendrik Oosterveld te vernoemen.

"Wij zijn enorm blij met de gezamenlijke aankoop van dit stuk uniek natuurgebied aan de rand van Assen", aldus Sonja van der Meer, directeur van de Stichting Het Drentse Landschap. "Het biedt ons de gelegenheid om een natuurgebied met hoge natuurwaarden voor de toekomst te behouden. De ligging aan de rand van een woonwijk en het terrein van Vanboeijen maakt dit een mooi gebied om samen met omwonenden én de bewoners en cliënten bij Vanboeijen in op te trekken."

Afbeelding
Het productiebos is verwilderd (Rechten: Stichting Het Drentse Landschap)

Productiebos

Rayonbeheerder Jantinus Dokter gaat zich over het gebied ontfermen. "Vijftig jaar geleden is het aangeplant als productiebos met essen, populieren en eiken. De afgelopen jaren mocht de natuur hier helemaal haar gang gaan", vertelt hij. "Je ziet bomen die door ouderdom letterlijk instorten en plekken waar spontaan nieuw bos ontstaat. Een deel is een ondoordringbaar oerwoud geworden, een vogelparadijs. Daar waar het gevaarlijk is, zullen we ingrijpen maar een natuurlijke bosontwikkeling is hier erg belangrijk."

De bewoners en cliënten van Vanboeijen blijven in het natuurpark werken. "In nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van Het Drentse Landschap voeren zij bos- en weidewerkzaamheden uit. Dat is mooi werk voor hen en sluit aan bij onze kerntaak: mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen en begeleiden vanuit de overtuiging: goed leven, mooi werk, met elkaar", vertelt Johan Dusseljee, lid van de raad van bestuur van Vanboeijen.

Stroet

Een deel van het verkregen natuurgebied ligt aan het Anreperdiep. De 'stroet' in Diepstroeten verwijst naar het laaggelegen deel van een heideveld waaruit een waterstroompje tevoorschijn kwam dat richting het beekje stroomde. Het woord 'diep' laat zien dat dit deel erg laag lag.

Ten oosten van de wijk liggen de eigenlijke Diepstroeten met graslandpercelen en houtwalletjes en aansluitend het bosperceel tot aan de es van Anreep.

Spoorlijn

Tussen de spoorlijn en de wijk ligt een ander deel van het aangekochte terrein. Van Boeijenoord, dat later Vanboeijen ging heten, verbouwde daar aardappels en groenten. Plannen in de jaren tachtig om het in te richten als natuurgebied dreigden om financiële redenen te stranden, totdat Defensie ervan overtuigd kon worden dat het graven van waterpartijen en opwerpen van heuvels een goede oefening voor de krijgsmacht zou zijn.

Dat leverde ook een nieuwe flora op: beschermde planten die in het nauw kwamen door de inrichting van een oefenterrein in het Lauwersmeergebied werden hierheen verhuisd. Nog steeds bloeien jaarlijks aan de rand van de waterplassen bijzondere soorten orchideeën en opvallende planten zoals zonnedauw en ogentroost.

Lees ook:

Contact
opnemen