Deel fietspad Holtingerveld drie maanden dicht wegens werkzaamheden

Dinsdag 02 Augustus 2022
  • Bloeiende heide op het Holtingerveld (Rechten: ANP / Frans Lemmens)

Een deel van het fietspad Westerzandpad in het Holtingerveld is vanaf volgende week vrijdag wegens werkzaamheden gesloten. Het fietspad wordt tot en met 15 november afgesloten, omdat er rijplaten op komen waarover het werkverkeer moet rijden.

Rond het Holtingerveld wordt gewerkt aan natuurherstel. Volgens Natuurmonumenten heeft het gebied te maken met verdroging en 'een overvloed aan voedingsstoffen'. "Hierdoor wordt de bodem zuur, vergrast de heide en neemt de biodiversiteit dramatisch af." Tijdens de werkzaamheden worden vochtige heide en hoogvenen hersteld en uitgebreid. "Zo wordt het heidelandschap robuuster en weerbaarder", aldus Natuurmonumenten.

Afwatering

In het gebied hebben meerdere greppels geen goede afwatering meer. Wel gebeurt het nog dat neerslag te snel in de grond zakt en het Holtingerveld dus verdroogt. Ook wordt een deel van de heide geplagd en bekalkt. "Zo wordt een overmaat aan voedingsstoffen afgevoerd en hebben oude, oliehoudende zaden in de bodem weer kans om te ontkiemen."

De werkzaamheden horen bij een meerjarenplan van Natuurmonumenten om de natuur te herstellen. Daarmee hoopt Natuurmonumenten ook op de terugkeer van zeldzame planten en dieren. "Het zou toch geweldig zijn wanneer soorten als de beenbreek, de klokjesgentiaan en de gladde slang - als indicatorsoorten voor een goed werken ecologisch systeem - weer door ons allen te bewonderen zijn in dit prachtige en unieke Natura 2000-gebied?"

Contact
opnemen