De Tilgrup is al bijna helemaal drooggelegd

Donderdag 20 September 2018
  • Er wordt hard gewerkt om de Tilgrup leeg te krijgen (Foto: Lysander van Oossanen)

De Tilgrup bij de voormalige landbouwenclave Oude Willem is bijna helemaal drooggelegd. Het gebied wordt langzamerhand teruggegeven aan de natuur en het droogleggen van het beekje is daar een onderdeel van.

Ergens in de komende twee weken wordt het laatste deel van de Tilgrup ontdaan van water en dichtgegooid. De vissen moeten daarom allemaal uit het water gehaald worden en worden een stukje verderop in Friesland weer uitgezet. 

Nieuwe slenk
De Tilgrup maakt plaats voor een nieuwe geul, die een natuurlijker stroomverloop heeft. "De slenk is al helemaal gegraven. Op een natuurlijke manier moet daar water in komen te staan", vertelt projectleider Bart-Jan Prak van Prolander. De oude Tilgrup moet gedempt worden, omdat anders het water uit de nieuwe slenk weer afgevoerd wordt. Dat is niet de bedoeling. 

Oude Willem wordt flink onder handen genomen, om de natuur in het gebied een stuk natter te maken. Voorheen dreigde het gebied te veel te verdrogen, doordat het water door de vele sloten werd afgevoerd. De landbouwgrond mocht namelijk niet te nat worden.

Contact
opnemen