De Nieuwe Wildernis: laat de natuur z’n gang gaan en mensen toekijken

Donderdag 17 Mei 2018
  • De Nieuwe Wildernis in Drenthe bestaat zo'n tien jaar (foto: RTV Drenthe)

Vereniging De Nieuwe Wildernis zet zich in om nieuwe, ongerepte natuurgebieden te creëren in onze provincie. Tien jaar geleden richtten Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en het Drents Particulier Grondbezit deze vereniging op. Onlangs kwamen de leden van de vereniging samen in zo'n nieuwe wildernis.

De vereniging streeft ernaar om sommige stukjes van Drenthe helemaal terug te geven aan de natuur zodat planten en dieren zich spontaan kunnen vestigen en ontwikkelen en de mens alleen nog maar toekijkt.

Met rust laten
“De afspraak binnen de vereniging is dat iemand een stuk van zijn gebied of zijn hele gebied in kan brengen in de vereniging, dat wordt daar geregistreerd en dan zit daar de belofte aan vast dat je er minimaal vijftig jaar niets aan doet,” aldus Eef Arnolds van De Nieuwe Wildernis.

De nieuwe wildernissen in Drenthe zijn nu zo'n tien jaar oud. Dat lijkt heel wat maar het stelt eigenlijk niet veel voor. Echte wildernis noemt Arnolds gebieden die al honderden jaren ongerept zijn zoals oerwouden of hoge gebergten. Daar is hier geen sprake van.

Belangrijk initiatief
Maar Arnolds vindt het belangrijk dat zo'n initiatief bestaat. “Onze maatschappij is zo ongelooflijk gecontroleerd, beheerst en gepland geworden. Zelfs in het natuurbeheer zijn allerlei voorschriften waar een beheerder aan moet voldoen. Het komt zelden voor dat er nog iets spontaan gebeurt."

Contact
opnemen