Brandveiligheid in een verwilderend Drents-Friese Wold

Vrijdag 17 November 2023
  • In het Drents-Friese Wold blijft dood hout liggen (Rechten: RTV Drenthe)

De natuur in het Nationaal Park Drents-Friese Wold wordt weloverwogen aan zijn lot overgelaten, steeds meer hout blijft liggen en er ontstaat een verwilderende kern. Dit heeft consequenties voor de natuurbeleving in het gebied maar ook voor de toegankelijkheid in geval van calamiteiten.

Vroeger lagen er veel brede paden in het natuurgebied. "Tegenwoordig laten we die steeds smaller worden, zodat het is alsof je over een reeënwissel loopt", aldus boswachter Lysander van Oossanen. "Dat geeft een andere beleving. Achter iedere boom kan zich iets spannends verschuilen. We willen een soort buitenlandervaring creëren."

Bereikbaarheid

De Houtvester Jansenlaan was een van hoofdaders van het Drents-Friese Wold. Ook die groeit langzaam dicht. "In het verleden kwamen hier veel vrachtwagens langs, grote houtoogstmachines om hout uit het bos te halen. Dat is nu compleet aan het veranderen", aldus de boswachter. "Maar we hebben afspraken met de brandweer over de wegen die zij kunnen gebruiken en we zijn veel met elkaar in gesprek."

Collectief

Staatsbosbeheer is in overleg met de Veiligheidsregio Drenthe en Friesland om de beheerplannen verder uit te werken. "Samen met ondernemers, zorginstellingen en terreineigenaren proberen we concrete afspraken te maken over de handelswijze als een heel gebied ontruimd moet worden. Welke vervoersbedrijven benaderen we om te evacueren, welke wegen kunnen we niet gebruiken, welke wegen moeten in orde zijn?"

Veiligheid

"Iedere camping heeft een eigen evacuatieplan maar de orde van grootte verandert als het om een groter gebied gaat. We kijken breder en collectief naar zo'n plan. Allemaal gericht op het voorkomen dat een brand huizen of campings kan bereiken. Brand in een natuurgebied hoeft niet erg te zijn. Na een brand vindt een natuurlijk herstelproces plaats. In het verleden zijn heidebranden met grote voertuigen geblust. Na een paar jaar blijkt dat dat meer schade heeft aangericht dan de brand zelf. Andersom kan een brand ook op de camping ontstaan doordat er bijvoorbeeld naast een coniferenhaag gebarbecued word. Hierin speelt voorlichting naar de ondernemer ook een rol."

(de tekst gaat verder onder de foto)

Afbeelding
Op het Doldersummerveld woedde in augustus 2018 een grote brand (Rechten: RTV Drenthe)

Kleurcode

"We bekijken het Drents-Friese Wold planmatig en proberen allereerst de pijnpunten in kaart te brengen en op te lossen. Dit is gebaseerd op een indeling van het natuurgebied in rasters met verschillende kleuren; groen, oranje en rood. Rood zijn de knelpunten, bijvoorbeeld bij Appelscha waar veel recreatiegelegenheden maar ook grote zorginstellingen zijn. Deze liggen zo goed als in het bos waardoor sprake is van een verhoogd risico. De focus ligt op het oplossen daarvan maar maar je moet groen niet uit het oog verliezen want dat moet ook op orde blijven."

Overleg

"We onderhouden een intensief contact met de veiligheidsregio. Als terreinbeheerders zitten wij in een consignatiedienst, dat betekent dat we ook een soort bereikbaarheidsdienst hebben. Ik draag dan een week lang vierentwintig uur per dag een pieper bij me. Als er een natuurbrand is, gaat mijn pieper af. Wij kunnen geen brand blussen maar wel de bevelvoerder tips en aanwijzingen over het terrein geven en nagaan of de boswachter in het gebied hand- en spandiensten kan verlenen."

Inzicht

"Onze ideeën en die van de brandweer liggen niet altijd op een lijn. Zo wil de brandweer graag voorlichting geven over de risico's van bijvoorbeeld roken en barbecueën in de natuur. Wij denken juist dat de focus daarop mensen op ideeën kan brengen. Uiteindelijk proberen wij de brandweer met een groene bril te laten kijken naar onze inzichten over natuurwaarden en proberen wij zelf met een rode bril naar een natuurgebied te kijken."

Lees ook:

Contact
opnemen