Boommarter voor de lens, zie hier een glimp van de mysterieuze bosbewoner

Maandag 12 Februari 2024
  • Boommarter kruipt het nesthol (Rechten: Saxifraga - Mark Zekhuis)

Klimmend en springend van boom naar boom; de boommarter is een echte acrobatische klimmer. Deze marterachtige kan tot wel vier meter ver springen van boomtop naar boomtop, jagend achter eekhoorns of andere kleine dieren aan.

De boommarter is lid van de marterachtigen. Tot deze groep horen bijvoorbeeld ook de das, otter, bunzing, hermelijn en wezel. Overdag vinden ze hun rust in holle bomen. Vooral in de winter zijn deze hollen een vaste plek. Ze zoeken beschutting tegen de koude omstandigheden.

Zeldzaam

Wie een glimp van een boommarter opvangt, mag zichzelf dan ook absoluut gelukkig prijzen! Overdag houden ze zich goed schuil en ook is het diertje nog altijd zeer zeldzaam in Nederland en staat het op de lijst van bedreigde diersoorten.

Wist je dat

Boommarters hebben een natuurlijk instinct voor landingen. Zo komen ze altijd op hun pootjes terecht, zelfs na een onverwachte val uit een boom.

Uitgebreide menukaart

Net als ander marterachtigen, is de boommarter een echte jager. Zo staan eekhoorns, muizen, konijnen en insecten op het menu. Maar ze lusten ook graag paddenstoelen en bessen. Boommarters gaan 's nachts op jacht en kunnen kilometers afleggen in hun uitgestrekte territorium.

Paartijd

De boommarter leeft een eenzaam bestaan, tot de paartijd, wanneer het bos gonst van hun activiteit. Dan rennen en klimmen ze achter elkaar en grommen en mauwen ze wat af. De moeder nestelt zich na de paring in nestboom, waar ze haar jongen krijgt. Zo'n nestboom is vaak een verlaten spechtenhol of natuurlijke holtes die met elkaar verbonden zijn. In de lente komen de jongen ter wereld.

Toenemende populatie

Hoewel deze mysterieuze bosbewoner nog altijd zeer zeldzaam is in Nederland en vermeld staat op de lijst van bedreigde diersoorten, zijn er positieve signalen van een toenemend verspreidingsgebied. Op de website van Natuurmonumenten wordt geschat, dat de populatie momenteel op ongeveer 500 dieren staat. Een teken van hoop voor dit buitengewone wezen van het bos.

Deze boommarter is vastgelegd vanuit de kijkhut in Vledder bij Edo van Uchelen:

Contact
opnemen