Bomenkap in De Wolden moet duidelijker geregeld

Vrijdag 26 Januari 2018
  • Er is kritiek op het bomenkapbeleid in De Wolden (foto: archief RTV Drenthe / Margriet Benak)

ZUIDWOLDE - Forse kritiek op het bomenbeleid van de gemeente De Wolden in de raad leidt tot een zoektocht naar duidelijkheid. Een permanente werkgroep moet daarom toezicht houden op de gevolgen van de deregulering die in 2012 is ingevoerd.

Insprekers van verschillende natuurorganisaties spraken gisteravond van een kaalslag in de gemeente. Een inwoner van Ruinerwold deed zelfs een beroep op de raad om zuiniger om te gaan met de schepping.

Boom in logo
Maar volgens een meerderheid van de raadspartijen valt er niet te vrezen voor een doemscenario. Raadslid Pieter Groot van Gemeentebelangen: "Het landschap is door burgers gevormd en dat landschap zal blijven veranderen. De natuurbeleving is voor iedereen anders. Maar we hebben niet voor niets een boom in ons logo, al is het er maar één. En die willen we behouden."

Gemeentebelangen slaagde erin de raad achter een voorstel te krijgen om zo mogelijk de provinciale zeggenschap bij bomenkap buiten de bebouwde kom over te nemen. De provincie regelt die natuurbescherming bij bomenrijen van meer dan 20 stuks. De Wolden wil het voorbeeld van de gemeente Boekel in Noord-Brabant volgen die ook dit deel van de natuurbeschermingswet uitvoert.


Kritiek op het bomenbeleid komt er ook van D66. Albert Haar: "Ik zie dat er van de herplantplicht veel te weinig terecht komt. We hoeven niet terug naar de oude regelgeving waarbij voor elke boom een kapvergunning moest worden aangevraagd. Maar we willen wel dat de regels verbeterd worden."

Incidenten
Datzelfde vindt ook Jaap Wiechers van de ChristenUnie. "Niet alles gaat goed. Bij Koekange en Ruinerwold zijn houtwallen verdwenen. Maar dat gebeurde ook al voor 2012. Anderzijds is er ook 100 hectare bos bijgekomen. Ik weiger op basis van incidenten beleid te voeren."

Volgens GroenLinks fractievoorzitter Erik Verheijen is de hamvraag of De Wolden het bomenbeleid wil omzetten in een landschapsbeleid. Behalve bij de PvdA vond hij daarvoor geen steun. Toch boekte Verheijen een succes: de gemeente gaat een vitaliteitsplan maken waardoor zieke bomen in de gemeente vervangen kunnen worden.

Voor PvdA-raadslid Mark Turksma is het te weinig. Hij stemt als enige principieel tegen. De echte oplossing is volgens Turksma herinvoering van de kapvergunning voor alle bomen dikker dan tien centimeter.

Door: Hielke Meijer

Contact
opnemen