Boeren tellen meer nachtvlinders: ‘Nog nooit zoveel deelnemers’

Woensdag 24 Januari 2024
  • In Drenthe zijn meer vlinders geteld dan het landelijk gemiddelde. (Rechten: ANP/ Marcel Berendsen)

Boerenbedrijven hebben vorig jaar in totaal meer vlinders geteld dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers van De Vlinderstichting, LTO Noord en BoerenNatuur. Bovendien blijken Drentse boeren dit jaar meer vlinders geteld te hebben dan de gemiddelde boer.

Zo deden tien Drentse boeren mee, die gemiddeld 254 nachtvlinders telden in 2023. Landelijk telden de 125 deelnemers gemiddeld 207 nachtvlinders bij hun waarnemingen. In totaal zijn er 25.806 vlinders geteld in 2023. In Drenthe waren dat 2.544 nachtvlinders.

Onderzoek naar biodiversiteit

De jaarlijkse telling is een initiatief dat gefinancierd wordt vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te onderzoeken hoe het gesteld is met de biodiversiteit op het boerenland, legt projectleider Jeroen van der Brugge van De Vlinderstichting uit. Vanaf 2019 worden de cijfers jaarlijks bijgehouden en dat loopt tot 2027.

Boeren zetten op drie plekken emmers met ledverlichting neer waar nachtvlinders op af komen. "Eén op het erf, één op een agrarisch stuk land en één waarop een natuurmaatregel wordt uitgevoerd, zoals een kruidenrijke akkerrand of een bloemrijk grasland." Daar komen de nachtvlinders op af, en worden de volgende ochtend door de deelnemers gefotografeerd.

Langer meten

"Er zijn nog nooit in totaal zoveel nachtvlinders waargenomen, maar er waren ook nog nooit zoveel deelnemers", legt Van der Brugge uit. De gemiddelde waarneming, 7,2 vlinders per nacht, is daardoor lager dan in 2022. Toen zag men 7,8 vlinders per nacht. In 2021 lag dat aantal op 5,7. "Dat fluctueert. Voor de lange termijn kunnen we eigenlijk nog niks zeggen. Zo had je het afgelopen jaar een nat en koud voorjaar, dat heeft ook invloed. We moeten echt tien jaar meten voor een langetermijneffect."

Waar wel duidelijke verschillen waar te nemen zijn, is tussen de vlinderwaarnemingen op plekken waar natuurmaatregelen gedaan worden en de erven en stukken land. "Op plekken met een natuurmaatregel vinden we meer nachtvlinders en ook meer verschillende soorten. Natuurmaatregelen hebben dus echt zin."

Contact
opnemen