‘Boeren pikken provinciale grond in’

Maandag 04 December 2017
  • Boeren gebruiken provinciale grond voor eigen gewin. (foto: RTV Drenthe / Matthijs Holtrop)

ASSEN - Boeren in onder meer Drenthe doen aan landjepik. Dit levert hen meer afzetruimte op voor mest en ze ontvangen meer Europese subsidies.

In tien jaar tijd zou zo'n 120 kilometer aan boomrijen en singels in de provincie zijn verdwenen. Dat schrijft dagblad Trouw.

Eye opener
Hans Kuipers van GroenLinks las het artikel met verbazing. "Dat het kappen van bomen zo lucratief kan zijn. Een eyeopener." De politieke partij heeft inmiddels vragen over de kwestie bij het college van Gedeputeerde Staten neergelegd.

Boeren eigenen zichzelf volgens de krant ruimte toe die van de provincie is. Dit doen ze onder meer door grond te maaien en bomen te kappen. Vervolgens geven ze op papier op dat dit deel van hen is. Op deze manier ontvangen de boeren meer subsidie van de EU. Ook gebruiken ze het als een nieuw stuk landbouwgrond.

Gesprek met boeren
"Keiharde fraude", stelt Kuipers. "Bovendien kan dit invloed hebben op de biodiversiteit. Wij willen dan ook weten in hoeverre dit in Drenthe gebeurt. Vervolgens moet er een gesprek komen met de boeren. Want de provinciale grond is van ons allemaal."

Niet bewust
Tanja Beuling, van LTO-Noord kan het zich niet voorstellen dat landeigenaren bewust land in pikken voor extra subsidie. "Het landjepik gaat over scheidingslijnen tussen percelen en wegbermen, maar volgens mij is dat niet op grote schaal aan de gang. Ik zou ook niet weten hoe dat moet. Zeker niet omdat het stuk perceel opgegeven wordt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)."

Voor het verkrijgen van subsidies moet het stuk land worden opgegeven in het Kadaster. Elk jaar wordt daarbij het land door de landeigenaren opgegeven en het op de kaart ingetekend. Dit controleert de RVO vervolgens. Als je dat niet goed doet doordat je je bijvoorbeeld vergist, trekt de RVO aan de bel. Dit weet Beuling uit eigen ervaring. "Zover ik kan nagaan uit eigen praktijkervaring denk ik daarom dat die fraude wel meevalt."

Extra onderzoek
Beuling vindt het goed dat er onderzoek naar gedaan wordt en mocht blijken dat landeigenaren toch bewust extra land inpikken, dan is zij van mening dat dat moet worden aangepakt.

Het college heeft een maand de tijd om te reageren op de vragen van GroenLinks.

Contact
opnemen