Bijzondere vogels op het Aekingerzand krijgen bescherming

Zaterdag 07 Mei 2022
  • Wandelaars worden verzocht het broedgebied niet te betreden (Rechten: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Het Aekingerzand is een stuifzandgebied in het nationaal park Drents-Friese Wold. Het is één van de weinige broedplekken van de tapuit, een zeldzame vogel die elk jaar in Afrika overwintert en in het voorjaar naar ons land vliegt om te broeden.

Niet alleen de tapuit maar ook de boom- en veldleeuwerik, de graspieper en de nachtzwaluw broeden in het natuurgebied. Het zijn allemaal grondbroeders, die juist daardoor kwetsbaar zijn. Om de vogels zoveel mogelijk te beschermen, nemen natuurbeheerders verschillende maatregelen.

Nesten

Tapuiten broeden in konijnenholen. Een afname van het aantal konijnen in het Aekingerzand bedreigde daarom het aantal tapuiten. Twee acties hebben daar verandering in gebracht. Er zijn kunstmatige nesten geplaatst met gaas tegen roofdieren en er is geprobeerd de rust in het gebied te herstellen. "Het gaat steeds beter met de konijnen", vertelt boswachter Lysander van Oossanen. "Dat heeft te maken met een niet-populaire maatregel, voor de mens dan, die we genomen hebben. Het werd zo onwijs druk dat konijnen en met name de broedvogels daar last van hadden. We hebben een heleboel schapenpaadjes afgesloten waardoor er meer rust is op de duinen."

Voorlichting

Borden aan de rand van het gebied en bij de afgesloten paden informeren bezoekers over de vogels die er broeden en de rust die zij nodig hebben. "Maar we hebben ook de handhaving opgeschroefd, we leggen het uit en spreken mensen aan", aldus vogelonderzoeker Stef Waasdorp. "Alleen een bordje neerzetten helpt niet. Niet zo lang geleden had ik bijvoorbeeld nog een discussie met mensen, omdat vogels volgens hen niet op de grond zouden broeden."

Resultaat

De maatregelen hebben effect. "Vorig jaar hebben we gezien dat het aantal jongen dat groot kan worden in die nesten bijna verdubbeld is. Op plekken waar de nesten nog wel dicht bij een pad liggen, worden gemiddeld bijna vier jongen groot, terwijl dat op plekken waar de rust hersteld is bijna zes jongen zijn."

Ook Waasdorp ziet resultaat. "We hebben geen vertrapte of direct verstoorde nesten meer gehad. Het Aekingerzand is een voorbeeldgebied aan het worden. We krijgen beheerders op bezoek die benieuwd zijn wat we hier doen."

Lees ook:

Contact
opnemen