Bevers krijgen als proef een drijvend vlot om droge pootjes te houden

Vrijdag 19 Januari 2024
  • Een bever (Rechten: Steve Raubenstine / Pixabay)

Tijdens de afgelopen hoogwaterpieken zorgden bevers voor een extra probleem door gaten in dijken te graven. Dat verzwakt een dijk, die het toch al zwaar te verduren heeft tijdens hoogwater. De komende tijd moet uit onderzoek blijken of een drijvende hoogwatervluchtplaats een oplossing kan zijn.

Bevers kunnen op zo'n vlot een droge plek vinden bij hoogwater. De hoop is dat de knaagdieren zo tijdens hoogwater niet hogerop in dijken gaan graven. Want als het waterpeil stijgt, loopt hun hol onder water en gaan ze op zoek naar een nieuwe verblijfplaats. Als het water weer is gezakt en de bevers terug naar hun burcht gaan, kunnen de vlotten worden weggehaald.

Beverpatrouilles

De eerste drijvende hoogwatervluchtplaats wordt dit jaar in de natuur getest. Het idee is afkomstig van de Zoogdiervereniging, in samenwerking met onder meer Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap, actief in onder meer Zuidwest-Drenthe, liet de afgelopen periode al beverpatrouilles uitvoeren om de activiteiten van de knaagdieren in de gaten te houden.

"Door met dit project mee te werken kunnen we het gedrag van de bever nog beter in kaart brengen. Het is echt een mooie kans om dit dier te observeren", zegt een woordvoerder van WDODelta. "Want zodra een bever een gat in een dijk heeft gegraven, kunnen we hem niet meer volgen." Omdat bevers onder water werken, zijn de gangen die ze maken meestal niet te zien.

Veel graafschade

WDODelta verwacht niet dat de drijvende hoogwatervluchtplaats de problemen met de bever volledig zullen oplossen. "Maar het helpt ons zeker om de dijk beter in te richten. Gravende bevers hebben ons flink wat overlast bezorgd. We hebben de afgelopen tijd veel graafschade aangetroffen. Ze zijn volop actief in ons gebied."

De bever, die een beschermde status geniet, heeft zich gevestigd langs alle grote rivieren en in veel regionale wateren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een prototype voor een drijvende hoogwatervluchtplaats. Het is nog niet duidelijk waar de eerste vlotten worden geplaatst.

Lees ook:

Contact
opnemen