Beschermde krabbenscheer groeit te snel en moet weggehaald worden in De Onlanden

Vrijdag 27 Oktober 2017
  • De Onlanden is een ideaal leefgebied voor de krabbenscheer. Foto: RTV Drenthe

De Onlanden is een ideaal leefgebied voor de zeldzame krabbenscheer. De plant teelt er welig en biedt ook onderdak aan de zeldzame groene glazenmaker. Maar wat doe je als die krabbenscheer een complete vaart verstopt?

De krabbenscheer is een drijvende plant. Tussen de wortels van de plant leeft de larve van de groene glazenmaker, een grote libel met felle kleuren. De larve is een echte rover, maar hij is niet zo snel, daarom verstopt hij zich tussen die krabbenscheer.

Vroeger kwam de libel vrij veel voor in ons land, maar de laatste jaren gaat hij hard achteruit. De reden: er groeit steeds minder krabbenscheer in de sloten, en de libel is helemaal afhankelijk van deze plant.

Weggehaald
Maar in het Omgelegde Eelderdiep bij Paterswolde is dat anders. Langs de oevers staat het vol met krabbenscheer. Dit deel van De Onlanden wordt nog gebruikt als landbouwgebied.  

In landbouwgebied moet water weg kunnen stromen en daarom moet Waterschap Noorderzijlvest een deel van de beschermde krabbenscheer toch weghalen.

Nieuw leefgebied
En dat heeft weer gevolgen voor de groene glazenmaker. Om er voor te zorgen dat er voldoende leefgebied overblijft, wordt niet het hele Eelderdiep geschoond: een kwart van de krabbenscheer blijft staan.

En de planten die weggehaald worden, die worden zoveel mogelijk ergens anders ondergebracht, zodat daar een nieuwe leefplek komt voor de groene glazenmakers.

Contact
opnemen