An de kuier: Drouwenerzand en De Branden

Vrijdag 20 Juli 2018
  • Misschien zie je tijdens de tocht van vandaag de grauwe klauwier wel (foto: Free Nature Images/Piet Munsterman)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Stichting het Drentse Landschap door het Drouwenerzand.

Waar: Drouwenerzand
Vertrekpunt: Parkeerplaats voetbalvereniging GKC, Hoogte der Heide in Gasselte. 
Afstand: 9 kilometer
Route: klik hier

Het Drouwenerzand ligt op de Hondsrug tussen de dorpen Gasselte en Drouwen. Het stuifzandgebied is ontstaan na overbegrazing, het steken van heideplaggen en het delven van keien. Het gebied is aangewezen als Natura2000-gebied. Inmiddels is het gebied in handen van Stichting het Drentse Landschap, die er een kudde Drentse heideschapen laat grazen. 

In het Drouwenerzand zie je veel jeneverbesstruwelen, een soort die in Nederland en België zeldzaam is. Ook groeien er zandblauwtjes, grasklokjes, wilde tijm en de stekelbrem. Maar je vindt niet alleen planten in het gebied. Vooral vogels voelen zich er thuis. Zo zie je er  bergeenden, tapuiten, holenduiven, boomleeuweriken en roodborsttapuiten, maar ook zeldzame vogels zoals de grauwe klauwier en de klapekster.  

Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.

Contact
opnemen