Afgebrand heidegebied was walhalla voor vogels

Dinsdag 07 Augustus 2018
  • Heide op het Doldersummerveld (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)
  • Het Doldserummersveld na de brand (foto: De Vries Media)
  • Het Doldersummerveld in betere tijden (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

WATEREN - Op het Doldersummerveld woedde vanmiddag een zeer grote heidebrand. Er is in totaal 75 hectare heide afgebrand. Maar wat is het Doldersummerveld voor gebied?

Het Doldersummerveld is uitgestrekt vochtig heidegebied dat ligt in het Drents-Friese Wold. Het is een open heidelandschap met hier en daar een boom en stuifduinen. Het gebied ligt tussen twee beken, de Wapserveensche Aa en de Vledder Aa. 

Zeldzame planten, vogels en paddenstoelen
Het gebied staat bekend om de struikheide en de dopheide, maar ook kraaiheide en lavendelheide komen hier voor. Ook groeit er de klokjesgentiaan, een bloem die alleen groeit in nat heidegebied. Bijzondere verschijning is de gele beenbreek, een heel zeldzame leliesoort. 

Het Doldersummerveld is een walhalla voor vogels. Er komen 111 soorten broedvogels voor, waarvan er twintig ernstig bedreigd worden. Daaronder vallen de kwartel, de patrijs, gele kwikstaart, roodborsttapuit en het paapje. Ook de veeleisende boomleeuwerik en de kraanvogels hebben een plekje gevonden in het heidegebied. 

Heide is vaak niet gunstig voor paddenstoelen, maar het Doldersummerveld juist wel. Dat heeft enerzijds te maken met de luchtkwaliteit in Drenthe, maar ook met het beheer van het veld. Door begrazing door runderen en schapen en het plaggen van de grond komen er bijzondere soorten paddenstoelen voor. 


Drents Landschap
Het natuurgebied lijkt een oerlandschap, maar toch is het aangelegd door mensen. Vroeger was het in handen van de Maatschappij van Weldadigheid en werd er onder andere geboerd. De bedoeling was om het gebied te ontginnen. Stichting het Drentse Landschap stak daar een stokje voor toen ze in 1967 het heideveld van vierhonderd hectare in handen wist te krijgen. 

Terug zoals het was
De laatste jaren heeft het hele Drents-Friese Wold de status Natura2000 gekregen. Dat betekent dat er in hele gebied hard wordt gewerkt om de natuur weer te laten zijn zoals vroeger.

Contact
opnemen