Advies: stop met verharde discussie over wolf en ga met elkaar in gesprek

Donderdag 07 Juli 2022
  • Het Interprovinciaal Overleg komt naar verwachting dit najaar namens alle provincies met een nieuw wolvenplan (Rechten: Pixabay)

De Jagersvereniging en International Fund for Animal Welfare (IFAW) willen dat er een dialoog komt over de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Dit moet gebeuren onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en moet leiden tot breed gedeeld beleid voor de omgang met de wolf.

De organisaties komen met dit plan naar aanleiding van een onderzoeksrapport waaraan 35 belanghebbende organisaties hebben meegewerkt en dat is uitgevoerd in opdracht van de Jagersvereniging en het IFAW. Bioloog, natuurbeschermer en milieuadviseur Steven de Bie is een van de auteurs van het onderzoek: "Er zijn zeker kansen voor een maatschappelijke discussie."

Verwijten

Volgens de onderzoekers zijn vrijwel alle 35 organisaties bereid tot een dialoog over de wolf en ook om met elkaar in gesprek te gaan. De meerderheid van de organisaties wil de wolf wel in Nederland, maar een aantal groepen stelt strikte voorwaarden.

Tot nu toe maken sommige partijen elkaar wel allerlei verwijten, maar gebleken is dat ze nog nooit met elkaar hebben gepraat, stellen de onderzoekers. "Vaak overheerst de emotie", stelt De Bie.

Feiten

Het debat over de al dan niet gewenste aanwezigheid van de wolf in Nederland kan uitgroeien tot een stevig conflict, concluderen de onderzoekers. De standpunten voor en tegen verharden en vooral op sociale media is veel frustratie, boosheid en onmacht te lezen. Wat De Bie opvalt is dat feiten ook vaak een discussiepunt zijn in het debat over de wolf. "De organisaties vertrouwen elkaar niet op feiten die ze gebruiken. Ze zetten vraagtekens bij de compleetheid. Ze vinden de feiten niet transparant. Of ze hebben geen inzicht in de methodiek. Iedereen kijkt er anders tegenaan."

Daarom adviseert hij om eerst de 'feitenbasis' vast te leggen. Want, zo zegt hij, "als je de feiten niet kent, heeft praten geen zin. Dan praat je over verschillende dingen."

Het is nu aan de verschillende organisaties om inderdaad de koppen bij elkaar te steken. Daarvoor is ook een goede bemiddelaar nodig, roept De Bie op. "Een adviseur die van alle organisaties vertrouwen geniet."

Lees ook:

Contact
opnemen