Actie voor groene schoolpleinen in Drenthe

Vrijdag 15 Juli 2022
  • Een revolutie zet Drentse schoolpleinen in bloei. (Rechten: Annawald via Pixabay)

Het schoolplein als klaslokaal: de Schoolpleinen Revolutie Drenthe maakt er werk van. In opdracht van de provincie Drenthe gaan IVN Noord, Stichting Kunst & Cultuur en SportDrenthe de komende jaren aan de slag met het maken van groene en gezonde speel- en leeromgevingen.

Het doel van de revolutie is om schoolpleinen in te zetten als buitenlokalen. Het zijn plekken die de kinderen ruimte geven om te bewegen en te ontdekken, die de zintuigen prikkelen en die ondertussen ook gebruikt worden om les te geven.

Dertig Drentse schoolpleinen

De provincie Drenthe stelt hier geld voor beschikbaar. Agnes Bakker van IVN Noord, aangesteld door de drie organisaties als projectleider van dit project, is blij dat Provincie Drenthe belang hecht aan het investeren in de schoolomgevingen. Bakker: "Onze ambitie is groot, het liefst pakken we alle schoolpleinen in Drenthe aan. We merken dat er vanuit scholen veel belangstelling is en we gunnen ieder kind en iedere leerkracht zo'n fijne schoolomgeving. Op dit moment hebben we budget voor dertig schoolpleinen en daar gaan we de komende drie jaar mee aan de slag. De eerste zes schoolpleinen zijn inmiddels geselecteerd en die staan te popelen om aan de slag te gaan."

Aan de slag

Drie van de scholen staan in de gemeente Borger-Odoorn: de Montessorischool Borger, OBS De Meander en CKC de Borgh. Zij zitten samen in één multifunctionele accommodatie. Daarnaast zijn er nog vijf geselecteerd: RKBS St. Willibordus uit Coevorden, CBS De Arendsvleugel uit gemeente De Wolden, KC Anne Frank uit gemeente Meppel, Dalton KC De Wingerd uit gemeente Midden-Drenthe en OBS Schuilingsoord uit gemeente Tynaarlo. In september kunnen nieuwe scholen zich weer aanmelden via www.ivn.nl/schoolpleinen-revolutie-drenthe.

Niels Frietema, beleidsadviseur sport en gezondheid van de gemeente Borger-Odoorn: "Een groen plein is kostbaar en omdat wij een plattelandsgemeente zijn, hebben we te maken met veel kleine scholen. En dus veel pleinen die we willen aanpakken. Onze gemeenteraad had al een bedrag beschikbaar gesteld, maar met deze extra bijdrage van de provincie kunnen we meer scholen helpen. De scholen die in deze eerste ronde zijn geselecteerd waren al bezig met het maken van plannen, er zat al veel energie op en nu kunnen ze echt aan de slag!"

Toekomstbestendig

De Schoolpleinen Revolutie werkt samen met de gemeenten bij het aanpakken van de scholen. Er zijn ook voorwaarden: zo moet de school andere partijen vinden die meebetalen. Verder moet het plein voor iedereen open zijn en na schooltijd gebruikt kunnen worden door de buurt. Leerkrachten moeten een training volgen en meer buiten les gaan geven.

"Door op deze manier flink in het voortraject te investeren, zorgen we ervoor dat we samen iets creëren dat ook echt goed aansluit bij de dagelijkse praktijk, tot meer buitenlessen leidt en toekomstbestendig is," aldus Agnes Bakker.

Lees ook:

Contact
opnemen