‘Aantal ongelukken met grote grazers is gering’

Zondag 18 Maart 2018
  • Schotse hooglanders die de Drentse natuur begrazen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - In tien jaar tijd zijn er in Nederland 15 ongevallen geweest met grote grazers in Nederlandse natuurgebieden, die leidden tot een ziekenhuisopname. Naar verhouding is dit erg weinig.

Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Grote grazers, aanvaardbare risico’s’ dat is gemaakt in opdracht van ARK Natuurontwikkeling.

In natuurgebieden, ook in Drenthe, worden grote grazers zoals bijvoorbeeld Schotse hooglanders gebruikt om de natuur op peil te houden. Veel van de natuurgebieden zijn ook toegankelijk voor publiek. Jaarlijks vinden er heel veel ontmoetingen plaats tussen de dieren en de mensen die komen recreëren in het natuurgebied, en bijna altijd gaat dit goed, zo staat in het rapport. 

Niet aan de regels houden
De paar keer dat het wél mis gaat, is er in driekwart van de gevallen sprake van mensen die zich niet aan de regels houden. De geadviseerde afstand van 25 meter wordt niet in achting genomen, en soms proberen de mensen de dieren zelfs te aaien. 


Het advies dat uit het rapport naar voren komt is dan ook een aanscherping van het protocol 'beheerrichtlijnen grote grazers en publiek’ van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Daarnaast moeten de kuddebeheerders eenduidige adviezen aan de bezoekers geven, die de risico's duidelijk maken.

Contact
opnemen