633 soorten flora en fauna geteld in Assen

Zondag 10 September 2017
  • Er werden 633 soorten planten en dieren geteld (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

ASSEN - Natuurclub IVN-KNNV Assen telde dit weekend 633 soorten in Assen, waarvan 400 verschillende soorten planten.

Het resultaat van de telling werd zondagmiddag overhandigd aan Johan Wessel van het team Ruimte van de gemeente Assen. Het doel was 1000 verschillende soorten te tellen, maar dat aantal is niet gehaald.

Waterral, Klimopwaterranonkel en Alpenwatersalamander
Op zes locaties werd door vrijwilligers de flora en fauna op naam gebracht.  Bijzondere waarnemingen op zaterdag en zondag  waren:  de Waterral, Klimopwaterranonkel, de Alpenwatersalamander en de Zandsteekmier.  

Zaterdag was de regen een spelbreker.  Vlinders en insecten verschuilen zich dan onder bomen en struiken en vogels laten zich nauwelijks horen.  De zonnige zondag maakte het weekend goed.

Het blijkt dat er in een stedelijk gebied een grote soortenrijkdom bestaat.  Met een goede soortenkennis kan de gemeente Assen het natuurbeheer, zoals bermbeheer en maaibeleid, beter afstemmen.

Vervolg
IVN-KNNV Assen gaat nog een vervolg geven aan het soortentellen, maar dan in een ander jaargetijde.

Contact
opnemen