Soort van de maand: prikkelbaar eten voor de klapekster

  • Klapeksters spietsen hun eten (Tekening: Elisabeth Koops)

Elke maand geven we een dier of soort op het platteland een beetje extra aandacht. In de Soort van de Maand bedenkt IVN Regio Noord speciaal voor ROEG! Junior een doe-tip. Deze maand hebben we het over de klapekster.

Klapeksters eten graag loop- en mestkevers. Vaak leggen klapeksters een voedselvoorraadje aan. Klapeksters prikken bijvoorbeeld een mestkever aan een meidoornstekel of aan prikkeldraad. 

Ga nog eens naar de heide en kijk of de klapekster weer in de buurt van dat plekje zit waar hij vorige keer ook zat. Als het gebied in de buurt is afgezet met prikkeldraad loop daar dan langs om te kijken of je gespietste kevers kunt vinden. 

Contact
opnemen