Soort van de maand: het eten van een regenworm

  • Welke blaadjes vindt een regenworm het lekkerst? (tekening: Elisabeth Koops)

Elke maand geven we een dier of soort op het platteland een beetje extra aandacht. In de Soort van de Maand bedenkt IVN Regio Noord speciaal voor ROEG! Junior een doe-tip. In de maand oktober hebben we het over de regenworm.

Wormen van de compostbak weten wat ze lekker vinden. Ze hebben een voorkeur voor bladeren die snel afbreekbaar zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de bladeren van de els, populier, hazelaar en de linde.

Verzamel van deze boomsoorten een afgevallen blaadje en doe ze bij wormen van de compostbak. Leg er ook een blaadje van een eik en een beuk bij. Houd in de gaten van welke soort boom de bladeren het eerste wordt gegeten.

Contact
opnemen