Agenda: Wilde planten-excursie op de startbaan

Op 8 juli 2023 om 9.30 - 11.30 in


De zomermaanden zijn bij uitstek de maanden om te genieten van wilde planten. De Plantenwerkgroep van KNNV De Noordwesthoek en IVN Noordwest-Overijssel organiseert een bijzondere excursie door het Holtingerveld.

Dit unieke natuurgebied van ruim 1782 ha. bestaat uit sterk gevarieerd landschap, met onder meer stukken heide, bos, vennen, stuifzand. Die variatie zorgt ook voor een grote verscheidenheid aan plantensoorten die je er tegenkomt. Het gebied heeft een lange geschiedenis van natuurlijke ontwikkeling en menselijk gebruik. Door eeuwenlange blootstelling aan weer en wind (uitloging van de bovengrond, overstuiving met zand) en meer recent verdroging en stikstofdepositie door intensivering van het landgebruik in de wijde omgeving zijn sommige plantensoorten ook hier erg zeldzaam geworden.

De excursie richt zich op het gebied bekend als de Grote Startbaan. Het is een stukje terrein waar in oorlogstijd en ook in latere jaren nogal aan 'geknutseld' is, waardoor her en der waarschijnlijk wat kalkrijkere keileem aan de oppervlakte is gekomen, hetgeen juist voor een aantal van deze soorten erg gunstig is geweest. Zo kunnen we hier nog bijzondere soorten, zoals de grote keverorchis, knolboterbloem, maanvarentje e.a. vinden. Ook recent heeft het terrein nog een ingrijpende onderhoudsbeurt gekregen om te voorkomen dat het overwoekerd wordt door struikgewas.

Candida en Geert van Wirdum nemen je mee door dit unieke gebied en vertellen graag meer over deze en diverse andere soorten planten die hier voor komen.

Gegevens

Datum:
8 juli
Tijd:
9.30 - 11.30
Kosten:
Gratis
Praktisch:

Vooraf aanmelden noodzakelijk: e-mail naar candida@jolicoeur.nl

Locatie

Van Helomaweg 18, 7971 PX Havelte, Nederland

Contact

KNNV / IVN

Contact
opnemen