Agenda: Lezing ‘Vogels van de Engbertsdijkvenen’

Op 25 januari 2024 om 19.30 - 22.00 in

In deze lezing staat het N2000-gebied De Engberstdijkvenen centraal. Dit gebied in NO-Twente is een afgegraven hoogveengebied, Staatsbosbeheer probeert er het hoogveen te herstellen.

Van de vernatting in het gebied hebben veel vogels geprofiteerd, zowel broedvogels, overwinteraars en trekvogels. In deze lezing gaat Peter van den akker in op het voorkomen en de aantalsontwikkeling van de vogels. Het gaat o.a. om de geoorde fuut, kraanvogel, klapekster, blauwe kiekendief en grauwe klauwier.

Gegevens

Datum:
25 januari
Tijd:
19.30 - 22.00
Kosten:
Niet leden: € 3

Locatie

Veldkamp 77, 7971 BX Havelte, Nederland

Contact

Vogelwacht Uffelte e.o.

Contact
opnemen