Sietske Westerhof van Natuurmonumenten

  • Boswachter Sietske Westerhof in het Fochteloërveen (Rechten: Roelof Bos)

Sietske Westerhof is boswachter in het kwetsbare natuurgebied Fochteloërveen. In ROEG! neemt ze ons mee naar het veengebied op de grens van Drenthe en Friesland: "Ik leg mensen letterlijk uit waarom we blij mogen zijn dat het regent."

Al van kinds af aan is Westerhof in de natuur te vinden. "Als klein meisje struinde ik met een schoolvriendje door de weilanden in Friesland, waar ik opgroeide", vertelt Westerhof. "Hij telde de nestjes van de verschillende vogelsoorten en wist me altijd precies te vertellen hoeveel eitjes er waar te vinden waren."

Maar het bleef niet bij ontdekken, Westerhof kwam ook als kind al op voor alle bloemen en beestjes. "Die irritante vliegen in huis? Die beschermde ik allemaal!" En ook tijdens het maaien van het gras ging ze zorgvuldig om met alle bloempjes en plantjes. "Ik maaide altijd om alle madeliefjes in de tuin heen."

Natuurherstelproject

Drie jaar geleden besloot Westerhof haar passie voor de natuur na te jagen door boswachter te worden. Sindsdien maakt ze zich hard voor het Fochteloërveen - een van de laatste gebieden met hoogveen in West-Europa. "Het is een ontzettend kwetsbaar stukje natuur en het zit vol met zeldzame dieren. Dus heel voorzichtig en weloverwogen proberen we het gebied toekomstbestendig te maken."

In deze ROEG! laat Westerhof zien wat er precies loos is in Fochteloërveen: naast verdroging en het teveel aan stikstof, zijn de kades versleten. "Iedere regendruppel die valt, loopt nu net zo hard weer weg", vertelt ze. "Een deel van die kades moet wel echt hoogstnodig aangepakt worden, anders droogt het hele gebied uit." Om dat te realiseren, zette Natuurmonumenten een natuurherstelproject op.

"Ik mag vooral op pad met de bezoekers van het gebied", vertelt Westerhof. "Tijdens die excursies laat ze de mensen zien wat er gedaan moet worden en waarom. "Ik probeer duidelijk te maken dat het in de natuur vooral om evenwicht gaat: een balans in soorten, in biodiversiteit." Westerhof legt uit dat wanneer een bepaalde soort verdwijnt, dat vrijwel meteen consequenties heeft voor een andere soort. "De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel insecten verdwenen. Voor veel vogels betekent dat er daardoor minder gevarieerd voedsel is."

Er zijn ook andere bedreigingen die de balans in biodiversiteit verstoren, zoals verdroging. "Door de droogte is bijvoorbeeld het veenhooibeestje, een zeldzaam vlindertje, ernstig bedreigd", licht Westerhof toe. Die vlinder komt vrijwel alleen nog hier in Drenthe voor. "Om die soorten te behouden, moet het evenwicht hersteld worden."

Zwak voor kleine beestjes

Westerhof hoopt mensen ook meer bewust te maken van de kleine beestjes. "Daar heb ik wel echt een zwak voor", vertelt ze. "Misschien juist omdat je ze zo snel over het hoofd ziet." Veel mensen vinden insecten vooral irritante beestjes in de tuin. Volgens Westerhof is het juist daarom belangrijk om de kleintjes in de natuur de grootste aandacht te geven. "Wat doen ze nou eigenlijk? Als je de tijd voor ze neemt, zie je pas hoe belangrijk ze eigenlijk zijn."

Geniet en koest de natuur

Het is Westerhof's eerste seizoen bij ROEG!. Via haar bijdrage wil Westerhof een belangrijke boodschap meegeven: "Zorg dat je aandacht hebt voor de mooie natuur, besef dat het niet vanzelfsprekend is en verstoor bijvoorbeeld geen broedende vogels. Geniet met volle teugen van de natuur, maar koester het ook."

Lees ook:

Contact
opnemen