Peter Bartelds van WMD Drinkwater

  • Peter Bartelds op een bronput van de WMD (Rechten: Andries Ophof)

Peter Bartelds noemen we ook wel de 'blauwe boswachter'. Hij beheert de natuur in de waterwingebieden van WMD Water in Drenthe. In ROEG! laat hij de bijzondere natuurgebieden zien en vertelt hij meer over het samenspel van natuur en water.

WMD Water heeft zo'n 850 hectare grond in bezit. Daarvan is bijna 400 hectare natuur. "Ik ben een groene man in een blauwe wereld", zegt hij. "Ik heb veel met techneuten te maken, die hebben van het groen vaak geen kaas gegeten. Als terreinbeheerder ben ik de 'ogen en oren' op natuurgebied. Ik houd me dagelijks bezig met toezicht op de natuur, op de biodiversiteit." Het credo van Bartelds is dan ook: natuur is de beste bescherming van het grondwater.

Zeldzame soorten keren terug

Natuur is de grote passie van Bartelds. Na de middelbare tuinbouwschool in Frederiksoord kwam hij bij WMD in het tuinonderhoud terecht. Met zijn groene vingers vond hij steeds weer nieuwe uitdagingen bij de WMD en maakte hij de ontwikkelingen van de natuur in de waterwingebieden van dichtbij mee. Als terreinbeheerder houdt hij dat scherp in de gaten. "Doordat we zo extensief mogelijk beheren zien we dat er veel zeldzame soorten terugkomen. Vooral soorten die op de Rode lijst staan. Bijvoorbeeld een libel als de Noordse winterjuffer, we hebben steeds meer vlindersoorten, zeldzame orchideeën en de wilde narcis."

Van landbouw naar natuur

Het waterwingebied in Gasselte is het favoriete gebied van Barteld. Het was in het verleden landbouwgrond. WMD heeft de gronden gekocht en er natuur van gemaakt. Sindsdien ontstaat er schraal grasland waar soorten weer verschijnen. "Het gaat om plantjes als blauwe knoop, orchideeën, echte guldenroede, koekoeksbloem, zandblauwtje en zeepkruid", vertelt Bartelds bevlogen. "Over het algemeen neemt het aantal heischrale graslanden af, bij ons neemt het juist toe. Het wordt steeds mooier wat we bereiken. Daar kan ik van genieten."

Lees ook:

Contact
opnemen