WMD Drinkwater & ROEG!

Donderdag 08 April 2021
  • Peter Bartelds laat de natuur in de waterwingebieden zen (Rechten: RTV Drenthe)

Je denkt bij een drinkwaterbedrijf niet meteen aan natuur en natuurbeheer. Toch heeft WMD Water zo'n 850 hectare grond in bezit. Daarvan is bijna 400 hectare natuur. Terreinbeheerder Peter Bartelds is verantwoordelijk voor deze natuur. Bij WMD noemen ze hem de 'blauwe boswachter'. In ROEG! laat hij de bijzondere natuurgebieden van WMD zien.

Peter werkt al sinds 1984 bij het Drentse drinkwaterbedrijf. Natuur is zijn grote passie. Hij is er dan ook trots op dat WMD als drinkwaterbedrijf zoveel oog heeft voor de omgeving. Natuurgebieden van WMD zijn vooral te vinden rondom de plekken waar grondwater naar boven wordt gepompt. Voorbeelden zijn het Valtherbos bij Emmen, de waterwinning in Gasselte en het gebied rond Annen/Breevenen. "Deze natuur heeft voor ons alvast de eerste zuivering van grondwater gedaan. Daarna is het redelijk eenvoudig om het verder te zuiveren en bij onze klanten als drinkwater te brengen."

WMD wint op 14 plekken in Drenthe grondwater. Dit water gaat door allerlei filters en komt uiteindelijk als zuiver en zacht water bij haar klanten in de hele provincie. Bovendien levert WMD ook water aan collega-bedrijven Vitens en Waterbedrijf Groningen. De provincie en alle gemeenten, behalve Meppel, zijn eigenaar van WMD.
Uit het water wordt onder andere kalk en ijzer gehaald. Dat zit er van nature in. De kalk wordt gebruikt voor in tuinen en de landbouw. Het ijzer wordt als kleurmiddel gebruikt voor bakstenen. WMD gebruikt zoveel mogelijk weer.

Meer informatie over WMD vind je op https://wmd.nl

Rode lijstsoorten keren terug

Maar wat is er dan zo bijzonder aan de natuur van WMD? "Het is nog in ontwikkeling. We geven het ook de kans. Eigenlijk zijn we pas sinds 30 jaar bezig met onze natuur. Wat we nu al merken is dat er veel zeldzame soorten terug komen. Vooral soorten die op de rode lijst staan. Bijvoorbeeld een libel als de Noordse Winterjuffer, we hebben steeds meer vlindersoorten, zeldzame orchideeën en de wilde narcis."

WMD beheert de natuurgebieden zo extensief mogelijk. "Daardoor kan er in Zuidwolde bij onze waterwinning zomaar een nieuw heideveld ontstaan." Het waterwingebied in Gasselte was in het verleden landbouwgrond. WMD heeft de gronden gekocht en er natuur van gemaakt. Sindsdien ontstaat er schraal grasland waar soorten weer verschijnen. "Het gaat om plantjes als blauwe knoop, orchideeën, echte guldenroede, koekoeksbloem, zandblauwtje en zeepkruid."

Open voor het publiek

WMD natuur is niet afgesloten voor het publiek. "Dat zou zonde zijn. Ons doel uiteindelijk is om er volwaardige natuurterreinen van te maken en dat bezoekers er van kunnen genieten." In ROEG! vertelt Bartelds meer over water, natuur en het maken van drinkwater. "Het wordt steeds mooier wat we bereiken. Daar kan ik van genieten."

Contact
opnemen