Waterschap Hunze en Aa’s & ROEG!

Donderdag 08 April 2021
  • Op zoek naar larven van de rivierprik (Rechten: Peter Paul Schollema)

"Als waterschap werken we niet alleen aan de hoeveelheid water en de waterstanden in de beken, kanalen en meren. We zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat water. We werken daarin nauw samen met anderen. Want eigenlijk heeft iedereen daar invloed op. Ook de kijkers van ROEG!", aldus een woordvoerder van het waterschap.

"Water en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of het nu over enorm droge perioden gaat, over perioden met piekbuien en heel veel water, of over vissen en waterbeestjes. We voeren in Drenthe meerdere projecten uit om water én natuur een handje te helpen."

Meer lezen over het werk van waterschap Hunze en Aa's? Kijk op https://www.hunzeenaas.nl

'Iedereen kan een handje helpen'

"We herstellen beken, leggen vistrappen en natuurvriendelijke oevers aan en werken we samen met de landbouw aan bijvoorbeeld akkerranden. Soms vragen we ook hulp van de kijkers. Want iedereen kan het water én de natuur een handje helpen. In ROEG! kunnen we daar meer over vertellen."

Samenwerking

ROEG! wordt gemaakt met een aantal partners. Samen brengen we de Drentse natuur dichtbij. Het tv-programma en het online platform brengen boeiende verhalen over het beschermen, beleven en benutten van de Drentse natuur. ROEG! nodigt je uit om ook zelf de natuur en het platteland in Drenthe te ontdekken en je belevenissen te delen via Instagram, Facebook of Twitter.

Contact
opnemen