Waar is de kleine vos gebleven?

  • De kleine vos staat op dit moment op de 21e plaats in de tuinvlindertelling (Foto: Vlinderstichting/Kars Veling)

Twee weken geleden ging de tuinvlindertelling van start. Tijd voor een tussenstand. In Drenthe zijn bijna tweeduizend vlinders geteld. Landelijk zijn een kleine vierduizend tellingen ingevoerd via de vlindermee-app en website. De top drie bestaat uit het kleine koolwitje, de atalanta en het groot koolwitje. De kleine vos komt maar mondjesmaat voor in de tellingen.

Het nagenoeg ontbreken van de kleine vos baart de Vlinderstichting zorgen. “De kleine vos staat erom bekend dat hij goede en slechte jaren heeft, maar de afgelopen jaren komt hij maar niet uit het dal. De droogte van 2018 heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een nog verdere afname”, aldus Ineke Radstaat, projectleider bij de Vlinderstichting.

Minder rupsen
Veel rupsen hebben vorig jaar last gehad van de droogte. Radstaat: “Veel planten zijn vorige zomer verdroogd, waardoor veel rupsen dood zijn gegaan. En dat zien we nu dus terug in de aantallen: de dagpauwoog, de citroenvlinder, het klein geaderd witje: allemaal minder dan we gewend zijn.”

Top drie
De huidige top drie kan nog veranderen. Tot en met 28 juli wordt er geteld en de Vlinderstichting verwacht dat het aantal waarnemingen van de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia en het boomblauwtje de komende dagen zal toenemen.

Vlinders tellen
Wil je meedoen met de tuinvlindertelling? Dat kan nog steeds. Kies een zonnig moment en tel gedurende vijftien minuten alle vlinders in je tuin. Dit kun je op meerdere momenten doen maar begin wel elke telling op nul. Geef de resultaten door via de website vlindermee.nl of de gratis vlindermee-app.

Contact
opnemen