Veel vinken geteld in Drenthe

  • De kievit komt in de landelijke top tien niet voor, in Drenthe staat hij op nummer vier (foto: Free Nature Images/Piet Munsterman)

Vooral vinken, spreeuwen en graspiepers zoeken in Drenthe een plek om de winter door te brengen.

Dit bleek uit de telling van Euro Birdwatch afgelopen zaterdag. Tijdens de telling werden de trekvogels die over ons land vliegen en op zoek zijn naar een plek om de winter door te komen geteld. De cijfers uit Drenthe komen overeen met de landelijke aantallen. 

Maar er zijn ook verschillen met de landelijke top tien. Zo staat de kievit in Drenthe op nummer vier, terwijl deze in de landelijke top tien niet voorkomt. Ook de aalscholver valt op, deze staat in Drenthe op nummer zeven terwijl hij landelijk op nummer tien staat.

Goed uitzicht
De tellers zoeken bij voorkeur hoge plekken met goed zich om de vogels te tellen. Omdat de vogels 's nachts hoog overvliegen is de kans klein dat je ze ziet. In Drenthe is onder meer een telling gehouden op het Balloërveld en het Echtenerzand.

Lees ook: Trekvogels gaan weer massaal op doortocht

Contact
opnemen