Provincie en Natuurmonumenten zoeken oplossing voor verdroging Fochterloërveen

  • Herstelwerkzaamheden in het Fochteloërveen nadat damwanden bezweken door de droogte (Foto: RTV Drenthe)

De provincie Drenthe maakt zich zorgen over uitdroging van het Fochteloërveen. Samen met Natuurmonumenten gaat zij op zoek naar een oplossing.

In februari van dit jaar werd bekend dat het natuurgebied leegloopt door lekkende damwanden. 

Het weglekken van water heeft grote gevolgen: als het veen verdroogt verdwijnen zeldzame planten en komt er veel CO2 vrij. Een toekomstbestendige oplossing voor de lekkage is nog niet gevonden. De damwanden zijn eerst hersteld met waterdicht folie. "Het is een lapmiddel, dit kunststof moet er uiteindelijk weer uit", zegt Alje Zandt van terreinbeheerder Natuurmonumenten. 

Lees ook: Groot deel van damwanden Fochteloërveen kapot

Klimaatverandering
"We werken aan een plan om het gebied zo robuust te maken dat het de klimaatverandering aankan", vervolgt Zandt. "De inrichting van het Fochteloërveen is gekozen in een de tijd dat de klimaatverandering nog niet in beeld was. Dat was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Damwanden van hout blijken nu onvoldoende te werken. De langdurige droge perioden zorgen ervoor dat het hout droog komt te liggen. Het gaat dan rotten."

Nog erg nat
Natuurmonumenten is als terreinbeheerder verantwoordelijk voor het gebied. De provincie heeft een rol vanwege Europese afspraken over het behoud van hoogveen in dit Natura 2000-gebied. Beide partijen denken na over de mogelijkheden om schoon water vast te houden. Wanden van zand of leem bijvoorbeeld, of berging van water in natte tijden dat in droge tijden ingezet kan worden. Een belangrijk vraagstuk is hoe iets nieuws in het gebied gemaakt kan worden. Ondanks de verdroging is het er nog steeds erg nat en zompig, dat maakt het moeilijk om materialen op de plek van bestemming te krijgen. 

Oernatuur
Marjan Dunning, boswachter van Natuurmonumenten liet vorige maand in ROEG! het hoogveen zien. "Twee procent van wat er ooit in Nederland aan hoogveen was, ligt hier", zegt ze. "Dit is echt oernatuur."

Contact
opnemen