Op pad om kiekendieven te tellen in De Onlanden

  • De blauwe kiekendief leeft van kleine zoogdieren en vogels (foto: Free Nature Images/Piet Munsterman)

In ons land broeden drie soorten kiekendieven: de bruine, de grauwe en de blauwe kiekendief. Van deze roofvogels is de blauwe kiekendief de meest zeldzame met slechts vijf tot tien broedparen per jaar.

Maarten Jansen is kiekendieventeller en houdt nauwgezet in de gaten hoe ze ervoor staan. Hij telt de vogels volgens een vast protocol: om de twee weken vanaf een uur voor zonsondergang tot een half uur daarna. ROEG! is bij een van zijn tellingen aanwezig.

"We staan hier vlakbij een slaapplaats in Noord-Drenthe. De kiekendieven slapen in een groep en straks tegen zonsondergang komen ze hier binnenvallen," vertelt Janssen. Het zijn overwegend blauwe en bruine kiekendieven die hier overnachten.

Grauw, blauw of bruin
De vrouwtjes verschillen erg van de mannetjes en de vrouwtjes van de verschillende soorten zijn moeilijk uit elkaar te houden. De mannetjes zijn voor een geoefend oog wel te onderscheiden. De grauwe kiekendief is de slankste van het stel. De mannetjes zijn donkergrijs van kleur met een zwarte band op de vleugel en zwarte vleugelpunten.

De blauwe kiekendief is vrij compact en licht van kleur, wederom met zwarte vleugelpunten maar zonder streep op de vleugel. De bruine kiekendief is juist bont gekleurd. Alle kiekendieven zijn tijdens de vlucht te herkennen aan hun 'vingers'. Dit zijn uitstekende vleugeltippen waarvan de bruine en blauwe kiekendief er vijf aan elke vleugel hebben. De grauwe kiekendief heeft er vier.

Eetgewoonten 
Kiekendieven leven van kleine zoogdieren zoals veldmuizen maar ook konijnen. Daarnaast eten ze zangvogels en jongen van grotere vogels. Jagen doen ze op een kenmerkende manier waarbij ze laag boven de grond zweven, schommelen en bidden.

Telresultaat
De telling van Jansen heeft achttien blauwe kiekendieven opgeleverd, waarvan in ieder geval zes volwassen mannetjes, en drie bruine kiekendieven. "Dat is de beste score voor deze winter. Je kunt aan de hand van deze telling niet afleiden hoe het nu gaat met de blauwe kiekendief, maar je kunt wel zeggen dat er op dit moment aardig wat blauwe kiekendieven in dit gebied zitten. Het zijn er veel meer dan we vorig jaar telden."In ROEG! zie je zaterdag vanaf 17.10 uur op RTV Drenthe meer over kiekendieven.

Contact
opnemen