Op pad in de Drentse natuur: het Drents-Friese Wold

Zondag 03 Maart 2019
  • Het Drents-Friese Wold is een van de drie nationale parken in Drenthe (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Deze week is ROEG! samen met boswachter Kees van Son in het Drents-Friese Wold, na de Hoge Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied in ons land. Dit natuurgebied van ruim zesduizend hectare ligt op de grens van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland.

In 2000 is het Drents-Friese Wold aangewezen als nationaal park. Het is een van de drie nationale parken in Drenthe, naast het NP Dwingelderveld en het NP Drentsche Aa. Een nationaal park is een aaneengesloten natuurgebied van minimaal duizend hectare met een bijzondere waarde voor de natuur in het hele land.

Lees ook: Het Drents-Friese Wold moet meer wilde natuur krijgen​

Variatie in natuur en dieren 
Behalve bos heeft het Drents-Friese Wold nog meer natuur te bieden: natte heide en veen, vennen, droge stuifzanden en beekdalgraslanden. Door de afwisseling en uitgestrektheid van het gebied leven hier veel verschillende soorten vogels zoals de wespendief en de zwarte specht, en zoogdieren zoals reeën, boommarters en steenmarters.

Lees ook: Met woldloper Mariken Hornman op zoek naar de kruisbek

Rijke historie
Rond 3000 v. Chr. woonden al mensen in jet Drents-Friese Wold. De prehistorische bewoners van de Trechterbekercultuur bouwden hier een hunebed dat er nog steeds staat, vlakbij Diever. Het hunebed heeft zes dekstenen waarvan er drie op de zijstenen balanceren. De overige drie dekstenen liggen tussen de zijstenen in.

Esdorpenlandschap
Het landschap kreeg zijn huidige vorm door het eeuwenlange boerengebruik. De boeren maakten hun akkers op hoger gelegen grond, de essen. Voor de bemesting gebruikten zij schapenmest vermengd met heideplaggen, waardoor de akkers steeds hoger werden. Tussen de essen liggen heidevelden en beekdalen met bloemrijke graslanden.

Lees ook: Landbouwgebied Oude Willem wordt weer natuur

Herstel natuurgebied
Door het Drents-Friese Wold lopen twee beken, de Vledder Aa die midden in het park ontspringt, en de Tilgrup. Om de waterafvoer te bevorderen, nodig voor de landbouw, zijn beide beken in de jaren vijftig rechtgetrokken en dieper gemaakt. Dit had gevolgen voor de flora en fauna in het gebied.

Sinds de toekenning van de status nationaal park, werken verschillende natuurorganisaties samen aan het bevorderen van de natuur in het park. Zij namen maatregelen om beide beken in oude glorie te herstellen en om voormalige landbouwgrond om te vormen naar natuurgebied.

Lees ook: Middenloop Vledder Aa is weer een stroompje 

De Kale Duinen
In de buurt van de bron van de Vledder Aa ligt het Aekingerzand. Dit stuifzandgebied is ontstaan door het afplaggen van de heide die hier voorheen stond. Om de zandverstuiving tegen te gaan zijn hier in het begin van de twintigste eeuw bomen gepland.

Een aantal jaren geleden besloot Staatsbosbeheer om een deel van de bomen weer te kappen om het stuifzandkarakter van het gebied te behouden. Zo blijft het gebied aantrekkelijk voor de zandhagedis en de kommavlinder. Aan de rand van de Kale Duinen ligt de Grenspoel, een ven precies op de grens tussen Drenthe en Friesland.

Lees ook: Het Aekingerzand: de enige broedplek van tapuiten in de provincie Drenthe

Erop uit
Heb je zin gekregen om dit gevarieerde en uitgestrekte natuurgebied te ontdekken? Haal dan je wandelschoenen of fiets tevoorschijn en volg een van deze routes: over het Aekingerzand, door de Hoekenbrink of over de Berkenheuvel en het Doldersummerveld

In het Drents-Friese Wold zijn meerdere natuurorganisaties actief. Hier vind je alle routes van Staatsbosbeheer. Ook Natuurmonumenten heeft een aantal routes uitgezet in het gebied. Bekijk hier de routes van Stichting het Drentse Landschap.

Contact
opnemen