Nog een weekje tuinvlinders tellen

  • De citroenvlinder staat in de voorlopige top tien van meest getelde vlinders (Rechten: Saxifraga/Jan van der Straaten)

De laatste week van de 13e tuinvlindertelling is ingegaan. Tot en met 25 juli kunnen mensen doorgeven welke vlinders zij in de tuin zien vliegen. Het doel van de telling is het verzamelen van informatie om beter inzicht te krijgen in de situatie van de vlinders in ons land.

Er zijn ruim vierduizend tellingen uitgevoerd van bijna honderd vlindersoorten. Tellers klagen over de kleine aantallen vlinders die ze zien, zo laat de Vlinderstichting weten. In Drenthe zijn tot nu toe 2.650 vlinders geteld.

Top tien

De voorlopige top tien wordt aangevoerd door de atalanta, gevolgd door de dagpauwoog en het klein koolwitje. De distelvlinder is de hekkensluiter. Of de atalanta net zoals vorig jaar de nummer één blijft, is nog even afwachten. De dagpauwoog komt ook steeds meer tevoorschijn en is daarmee een geduchte concurrent.

Lekker weer

Het aantal vlinders per telling is tot nog toe aan de lage kant. Dat komt deels door het weer, er zijn maar een paar goede vlinderdagen geweest. De voorspellingen voor deze week zijn gunstiger. Meetellen kan dus nog steeds.

Werkwijze

In de tuin of op het balkon tel je een kwartier lang hoeveel en welke vlinders je ziet. Ga daarbij uit van het maximumaantal dat je gelijktijdig gezien hebt. Bij meerdere tellingen op een dag is het belangrijk om bij elke telling met een schone lei te beginnen. Geef de waarnemingen door in de Vlindermee-app of via de website.

Lees ook:

Contact
opnemen