Natuur en Milieufederatie Drenthe: Veengebieden moeten versneld vernatten

  • De landelijke Natuur en Milieufederaties willen de veengebieden vernatten (foto: RTV Drenthe)

Veengebieden moeten natter worden, dat wil Natuur en Milieufederatie Drenthe. Het vernatten moet de uitstoot van kooldioxide verminderen.

"Als je het vernat en het veen komt onder water te staan dan verbrandt het veen niet weer," legt Reinder Hoekstra van Natuur en Milieufederatie Drenthe uit. 

Vernatten
De Natuur en Milieufederaties in Nederland hebben gezamenlijk een voorstel gepresenteerd om de veengebieden versneld te vernatten. "Als je sommige gebieden nog natter maakt, kan het zelfs weer aangroeien en neemt het dus CO2 op. Dat is tegenwoordig geld waard," zegt Hoekstra.

Sneller
Het vernatten staat al in het klimaatakkoord voor 2030, maar volgens de landelijke federaties moet dat sneller. Dat komt omdat het veen snel wegzakt. "Het zakt één tot twee centimeter per jaar", zegt Hoekstra. "Dat is net zo veel als door de gaswinning. Dat leidt tot problemen in de waterhuishouding." 

"De versnelde aanpak van de natuurgebieden kan je snel uitvoeren omdat je al plannen hebt voor die gebieden", aldus Hoekstra. 

Veengebieden in Drenthe
Voor Drenthe gaat het vooral om de veengebieden in Valthermond en Hunze. "Het gebied bij Valthermond is een pilotgebied, waar we als natuur- en milieufederatie samen met waterschap, landbouw, provincie en gemeenten kunnen kijken wat we aanpakken als oplossing voor de veenoxidatieproblemen."

Contact
opnemen