Meer schapenhouders krijgen geld om wolf te weren

  • Wolven leggen grote afstanden af (Rechten: Saxifraga/Mark Zekhuis)

De provincie Drenthe gaat meer schapenhouders steunen bij het nemen van wolfwerende maatregelen. Het gebied waarvoor de subsidieregeling geldt wordt groter.

In eerste instantie wees Gedeputeerde Staten alleen een centraal stuk van Drenthe aan als gebied waar de maatregelen gesubsidieerd zouden worden. Het ging om 'het hart van Drenthe', omdat zich daar een wolf had gevestigd. Direct was er kritiek op die keus, zowel uit de politiek als uit de hoek van schapenhouders. Ook de Werkgroep Wolf Nederland pleitte voor een groter gebied.

Zwervende wolven

Vorige week was er overleg tussen de provincie en de gebiedscommissie Wolf. Daarin zitten de schapensector en landbouw- en natuurorganisaties. In dat overleg werd volgens de provincie duidelijk dat het gebied waarvoor de subsidie geldt groter moet zijn.

Het betekent dat een eerder advies van die gebiedscommissie alsnog wordt gevolgd. In dat advies staat dat ook heel Zuid-Drenthe en een 'corridor' tot het hart van Drenthe tot het risicogebied behoren. De provincie noemt ook nog de recente berichten over een zwervende wolf in Friesland.

De wolf die zich gevestigd had in het hart van Drenthe is daar trouwens ook weer vertrokken, denken deskundigen. Sinds juni vorig jaar is er in onze provincie niets meer van gezien of gemerkt. In Duitsland kwamen wel meldingen van doodgebeten schapen door hetzelfde dier. In Odoorn werd in december nog wel een schaap aangevallen, maar het is nog onbekend of dat door een wolf was.

Begin februari willen Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen over het nieuwe gebied.

Afbeelding
Schapenhouder Gijsbert Six en Andrea van den Eng maakten zelf een kaart op basis van alle wolven-aanvallen en het risicogebied (Rechten: Gijsbert Six)

Lees ook:

Contact
opnemen