Lijsters en bessen tellen, doe je mee?

  • Veel kramsvogels komen in de winter naar Nederland (Rechten: Saxifraga/Piet Munsterman)

Zin om lekker buiten bezig te zijn maar niet zo'n trek in drukke natuurgebieden? Doe dan mee met de lijsters- en bessentelling 2020.

Sovon Vogelonderzoek Nederland vraagt je om bij te houden welke lijsters snoepen van de bessen in de tuin. Zo ontstaat een beter beeld van het voedsel dat beschikbaar is voor doortrekkende en overwinterende vogels.

Voedselhulp

In veel tuinen staan struiken en bomen die op dit moment vol bessen zitten. Naast vogels die het hele jaar door in ons land voorkomen, maken ook doortrekkers en overwinteraars dankbaar gebruik van deze voedselvoorziening. Koperwieken en kramsvogels zijn soorten die je in oktober hele struiken kaal kunt zien vreten.

Meedoen

De lijsters- en bessentelling is tussen 14 oktober en 11 november. Het is voor het eerst dat deze soort telling gehouden wordt. Ga in deze periode op zoek naar de volgende lijsters in je tuin: beflijster, merel, zanglijster, grote lijster, kramsvogel en koperwiek.

Houd gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kwartiertje, bij welke vogels je in je tuin ziet zitten. Overvliegende vogels tellen niet mee. En houd ook bij van welke vruchtdragende bomen of struiken die vogels eten. Geef je waarnemingen daarna door via tuintelling.nl.

Er zijn twee type tellingen: een weektelling en een tijdstiptelling. Voor de eerste telling houd je bij wat er gedurende de week in je tuin zit. Voor de tweede telling tel je gedurende bijvoorbeeld tien of vijftien minuten. Deze telling is een tijdstiptelling.

Burgerwetenschap

De tuintelling is een burgerwetenschap- of citizen science-project. In zo'n project wordt wetenschappelijk onderzoek deels door vrijwilligers uitgevoerd. Vaak ligt de nadruk op het verzamelen van gegevens. Het gaat om het tellen van planten en dieren in de tuin.

Naast lijsters kun je ook vlinders, bijen, kikkers, egels, mollen en spinnen tellen. Wil je meedoen met een van de tuintellingen? Kijk voor meer informatie op de website van Jaarrond Tuintelling.

Lees ook:

Contact
opnemen