In actie voor karakteristieke Drentse bloem

  • Deze wilde narcissen lijken erg op de gekweekte trompetnarcissen (Rechten: Stefan Pronk)

Veel wilde narcissen zijn verdwenen. Deze inheemse bollensoort was ooit in Drentse beekdalen te vinden en werd geplant op boerenerven. Om deze 'Drentse Paosbloem' te behouden, is er volgens de provincie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe actie nodig. Daarom houden ze een online informatiebijeenkomst.

Door herinrichting, modernisering en intensiever onderhoud van Drentse tuinen en (boeren)erven is het aantal wilde narcissen hard achteruitgegaan. De gekweekte trompetnarcis daarentegen, zie je overal op duiken. Ze lijken erg op elkaar, maar wie goed kijkt ziet de verschillen:

Het verschil met de 'gewone' narcis

- Wilde narcissen zijn wat kleiner dan de meeste tuinnarcissen en ze bloeien eerder.
- De bloem van de wilde narcis steekt niet of nauwelijks boven de bladeren uit.
- De bladeren hebben een opvallende blauw-groene kleur.
- De wilde narcis is tweekleurig: de trompet is donkergeel, de bloembladeren zijn witgeel.

Herkennen en helpen

Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe vragen erfeigenaren om mee te helpen bij het behoud en de bescherming van de wilde narcis. Om de bloem goed te kunnen herkennen, wordt er een online informatiebijeenkomst gehouden op donderdagavond 4 maart. Iedereen die deze voorjaarsbloeier een warmt hart toedraagt is welkom op deze bijeenkomst. Er wordt meer verteld over het project 'Drentse Paosbloem en deelnemers ontvangen tips over hoe ze zelf in actie kunnen komen.

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst? Meld je dan aan via de agenda op www.lbdrenthe.nl.

Lees ook:

Contact
opnemen