In actie voor de wilde narcis

  • De wilde narcis is wat kleiner dan de meeste tuinnarcissen (Foto: RTV Drenthe)
  • De wilde narcis is tweekleurig, donkergeel en witgeel (Foto: RTV Drenthe)
  • De bloem steekt niet of nauwelijks boven de bladeren uit (Foto: RTV Drenthe)

De wilde narcis is in de Drentse beekdalen en op de boerenerven vrijwel verdwenen. Landschapsbeheer Drenthe komt in actie om te voorkomen dat deze inheemse bollensoort uitsterft.

Narciskenner Peter Heegen: "In het verleden zag je ze heel veel op de boerenerven hier. Maar je ziet steeds meer boerenbedrijven verdwijnen en dat andere mensen de boerderij kopen, Daar horen vaak nette tuinen bij en niet de verwilderde narcissen."

Bescherming
Landschapsbeheer Drenthe probeert te voorkomen dat de soort uitsterft. Het project Drentse Paosbloem richt zich op de bescherming van de wilde narcis. In Schoonebeek en Ruinerwold zijn bijeenkomsten gehouden voor belangstellenden.

Het verschil met de 'gewone' narcis
- Wilde narcissen zijn wat kleiner dan de meeste tuinnarcissen en ze bloeien eerder. 
- De bloem van de wilde narcis steekt niet of nauwelijks boven de bladeren uit.
- De bladeren hebben een opvallende blauw-groene kleur.
- De wilde narcis is tweekleurig: de trompet is donkergeel, de bloembladeren zijn witgeel. 

Niet te vroeg maaien
Heb je wilde narcissen in de tuin? Dan is het belangrijk dat je niet te vroeg maait. Wilde narcissen slaan - net als alle bolgewassen - energie op in hun bol. Na de bloei moet de plant afsterven, pas daarna mag je ze maaien. De narcissen verspreiden zich door zaad. Aan dat zaad zit een zogenaamd mierenbroodje - dat is een zoet stukje en daarom nemen mieren de zaden mee naar hun nest. Op die manier zorgen ze voor de verspreiding van de narcissen, maar je kunt ze ook zelf uitzaaien. 

Bollenbank
Een bollenbank is gewoon een stukje grond waar bollen tijdelijk geplant worden. Als een tuin met daarin wilde narcissen wordt opgeknapt kunnen de narcisbollen naar de bollenbank. Daar kunnen ze uitgroeien en zich eventueel vermeerderen. De planten hebben verder niet veel zorg nodig, ze zijn van nature gewend voor zichzelf te zorgen. Wilde narcissen zien? Je vindt ze in het voorjaar in het beekdallandschap van het Oude Diep. 
Lees hier meer:  Op pad in de Drentse natuur: beekdal Oude Diep

Contact
opnemen