Herken de wilde bij

  • De roodharige wespbij parasiteert op nesten van zandbijen (Rechten: Saxifraga/ Ab H. Baas)

De Nationale Bijentelling vindt dit weekend plaats, maar hoe herken je de wilde bij?

In Nederland komen zo'n 360 soorten wilde bijen voor, zoals zandbijen en metselbijen. De meeste van hen leven alleen, in tegenstelling tot honingbijen en hommels die samen in één nest leven.

Vosje

Een van de wilde bijen die tussen maart en juni rondvliegt is het vosje. Deze zandbij heeft een roodbruine vacht op het borststuk en een goudbruin achterlijf. De poten, het gezicht en de onderkant van het lijf zijn zwart behaard. Het vosje is dol op de wilg, de sleedoorn en de meidoorn, maar verzamelt het liefst stuifmeel op struiken met bessen. Dan moet je denken aan de aalbes, de zwarte bes en de bosbes.

Lees ook: Soort van de Maand: de bij

Herken de bij: 1. Vosje op sleedoorn

Asbij

Een bij vliegt rond op het moment dat zijn favoriete bloemen bloeien. Daarom zie je de asbijen tussen maart en juni. Dan is het namelijk tijd voor voorjaarsbloeiers, zoals de paardenbloem en de wilg. Het vrouwtje verzamelt stuifmeel voor de bijenlarven. Volwassen bijen leven van nectar.

Het vrouwtje van de asbij is te herkennen aan het overwegend grijs behaarde borststuk met tussen de vleugels een brede strook zwarte haren. Het achterlijf is kaal en glimmend. De asbij is een zandbij en nestelt in de grond in de buurt van zijn soortgenoten op zonnige, zanderige plekken.

Herken de bij: 2. Asbij op geoorde wilg

Gehoornde metselbij

De gehoornde metselbij nestelt in rietstengels of in gaten in boomstammen maar ook in bijenhotels die ervoor bedoeld zijn. Je herkent de bij aan het roodbruin behaarde achterlijf, het zwart behaarde borststuk en de hoorntjes op het gezicht.

Verwar de gehoornde metselbij niet met de tweekleurige slakkenhuisbij. Ze lijken op elkaar, maar de laatste heeft geen hoorntjes en nestelt niet in een bijenhotel. De slakkenhuisbij legt haar eitjes in lege slakkenhuizen.

Herken de bij: 3. Gehoornde metselbij sluit haar nest af

Grijze zandbij

Een van de grootste zandbijen is de grijze zandbij. Hij is herkenbaar aan het glimmende zwarte achterlijf en het grijs behaarde borststuk. Deze bijen maken hun nesten in zandgronden in de buurt van heide of bos, of op open plekken in de buurt van dijken en rivieren. Ze hebben graag wilgen in hun omgeving.

Iedere bij heeft zijn eigen nest maar de nesten liggen wel bij elkaar in de buurt. De kolonies die zo ontstaan, hebben soms wel meer dan vijftig nesten per vierkante meter.

Bekijk ook: Honderden grijze zandbijen in De Gasterse Duinen

Roodharige wespbij

De grijze zandbij maar ook de asbij moeten oppassen voor de roodharige wespbij. Deze koekoeksbij wacht zijn kans af en legt dan haar ei in het nest van de andere bij en profiteert zo van het stuifmeel dat die andere hardwerkende bij al verzameld had.

De roodharige wespbij lijkt op een wesp met een zwart borststuk, een zwart met geel gevlekt schild en een geel achterlijf met zwarte segmentranden.

Grijze zandbij en roodharige wespbij

Nationale Bijentelling

Behalve bovenstaande soorten kun je nog veel meer wilde bijen in de tuin tegenkomen. In deze bijengids staan twintig veel voorkomende soorten beschreven en deze zoekkaart helpt je bij het vaststellen van de soort die je zojuist voorbij zag vliegen. Zo kun je vast oefenen voor komend weekend. Wil je meedoen met de bijentelling? Bezoek dan deze website.

Contact
opnemen