Grondwaterstanden in vrijwel heel Drenthe hersteld

  • Een droog vennetje (foto: Arjan Pat)

In het werkgebied van Waterschap Drens Overijsselse Delta (WDODelta) is de droogte achter de rug. De neerslag van de afgelopen maanden was voldoende om de grondwaterstanden te herstellen. Het niveau is weer normaal voor deze tijd van jaar.

Voor hooggelegen gebieden zoals het Drents Plateau geldt een langzamer herstel en die zijn nog volledig afhankelijk van neerslag, omdat het waterschap daar geen water kan aanvoeren.

Droogte op de hogere zandgronden
In het Drentse werkgebied van waterschap Hunze en Aa's is op de plekken waar het waterschap normaal gesproken water kan aanvoeren en in de beekdalen geen sprake meer van droogte.

Het herstel gaat sneller omdat de herfst van 2019 natter is dan de herfst van 2018. Op de hoger gelegen zandgronden, zoals het Balloërveld en de Hondsrug, zijn de grondwaterstanden echter nog niet hersteld.

Ook in het werkgebied van waterschap Vechtstromen zijn de grondwaterstanden van hoger gelegen zandgronden nog niet volledig hersteld. In het overige gedeelte van het gebied zijn volgens het waterschap de standen weer normaal.

Februari
Waterschap Noorderzijlvest kan nog geen informatie geven over de grondwaterstanden. Het waterschap verwacht in februari meer informatie te kunnen verstrekken.

Contact
opnemen