Gebied subsidie wolfwerende maatregelen uitgebreid

Dinsdag 09 Februari 2021
  • Waarschijnlijk is dit wolf GW1261m die inmiddels naar Duitsland vertrokken is (Rechten: Pauline Arends)

Schapen- en geitenhouders kunnen nu in een veel groter gebied subsidie krijgen voor wolfwerende maatregelen zoals hekken. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten. Naast het huidige gebied in het Hart van Drenthe komt grofweg het hele zuiden van Drenthe en het stuk tussen deze twee gebieden erbij.

Toen GS half december vorig jaar alleen het Hart van Drenthe aanwees als subsidiegebied kwam er meteen veel kritiek van schapen- en geitenhouders. Ook de gebiedscommissie waar deze veehouders in zitten vond dat het gebied moest worden uitgebreid. Argumenten daarvoor staan in een toen nog vertrouwelijk rapport van de Universiteit van Wageningen (WUR) dat inmiddels via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) openbaar is geworden. Gedeputeerde Henk Jumelet heeft nu het gebied dat de WUR adviseerde overgenomen en zelfs nog een beetje groter gemaakt ten oosten van Emmen.

Afbeelding
Het risicogebied waarin schapen- en geitenhouders subsidie kunnen krijgen (Rechten: Provincie Drenthe)

Waarom niet meteen dit gebied aangewezen?

Dat niet meteen dit hele gebied is aangewezen heeft volgens Jumelet te maken met hoe meerdere provincies gezamenlijk tegen preventie van wolvenaanvallen aankijken: "De afspraak was dat we zouden beginnen in gebieden waar een wolf officieel is gevestigd. Dat was in het Hart van Drenthe zo, want daar was dezelfde wolf langer dan zes maanden gezien", zegt Jumelet. "Zo doen ze het in Gelderland ook, zoals op de Veluwe waar inmiddels een roedel leeft. Maar hier hebben we ook te maken met zwervende wolven vanuit Duitsland. Eigenlijk liepen het onderzoek van Wageningen en het wolvendraaiboek van de provincies langs elkaar heen."

Wat Drenthe nu doet, is dus vooruitlopend op wat de andere provincies mogelijk eveneens gaan doen: óók de gebieden waar zwervende wolven voorkomen aanwijzen als risicogebied voor aanvallen en subsidie geven voor hekken tegen de wolf en andere preventieve maatregelen.

Rapport Wageningen

Uit het vandaag openbaar gemaakte WUR-rapport 'Wolven in Drenthe, Uitwerking van een verhoogd risicogebied' blijkt dat de meeste wolvenaanvallen op schapen voorkomen in het zuiden van Drenthe, rondom de A28 en de A37 van Meppel richting Emmen. Dit is mogelijk een 'migratiecorridor' voor zwervende wolven, blijkt uit het rapport.

Sinds 2015 zijn er 43 aanvallen in Drenthe geweest. negentien in de 'migratiecorridor (44 procent)', vijftien in het Hart van Drenthe (35 procent), vier in het gebied daartussen (9 procent) en vijf (12 procent) in de rest van Drenthe. De aanvallen in de migratiecorridor zijn dus in absolute zin het hoogst, maar als je naar gebiedsgrootte kijkt, zijn er relatief veel aanvallen in het Hart van Drenthe geweest, zo schijven de onderzoekers van de WUR.

Afbeelding
De risicogebieden in Drenthe volgens de Universiteit van Wageningen (WUR) (Rechten: Universiteit Wageningen (WUR))

Ook eerder gemaakte kosten

Jumelet denk dat met deze 'tweede stap' de Gebiedscommissie Wolf en de schapen- en geitenhouders tevreden zullen zijn. Ook kunnen schapen- en geitenhouders die vanaf januari 2018 zelf al wolfwerende maatregelen hebben genomen, nu een vergoeding krijgen voor die gemaakte kosten. Er is 250.000 euro subsidie beschikbaar voor wolfwerende maatregelen.

Als dat geld op is, gaat Jumelet naar Provinciale Staten om meer geld te vragen. "Maar we moeten eerst zien hoe dit gaat lopen. Niet alle schapen en geitenhouders zullen waarschijnlijk gebruik gaan maken van de regeling, bijvoorbeeld omdat ze 's nachts hun dieren op stal zetten."

Sinds de enige zich in Drenthe gevestigde wolf (GW1261m) naar Duitsland is vertrokken en er nog één op doorreis naar Friesland langs is geweest, zijn er geen schademeldingen door wolvenaanvallen meer geweest. Maar dat wil volgens Jumelet niet zeggen dat er in Drenthe geen wolf meer rondloopt.

Lees ook:

Door: Serge Vinkenvleugel

Contact
opnemen