Een kwart miljoen tuintellingen in minder dan vijf jaar

  • De tjiftjaf werd vanaf maart in Drentse tuinen waargenomen (Foto: Saxifraga/Mark Zekhuis)

Jaarrond Tuintelling is het grootste tuinonderzoek van ons land. Afgelopen weekend bereikte dit initiatief de mijlpaal van 250.000 tellingen in minder dan vijf jaar. Meer dan 16.000 tellers waarvan bijna zevenhonderd in Drenthe, hebben de afgelopen jaren ruim 5200 verschillende planten- en dierensoorten geteld in meer dan 1300 tuinreservaten.

De tuintelling is een burgerwetenschap-project. In zo'n project wordt wetenschappelijk onderzoek (voor een deel) door vrijwilligers uitgevoerd. Vaak ligt de nadruk op het verzamelen van gegevens. Bij de tuintellingen gaat het om het tellen van planten en dieren in de tuin. In Drenthe zijn de afgelopen jaren veertienhonderd soorten geteld.

Tuinvogeltelling
Tuintellingen geven een beeld van het leven in onze voor- en achtertuinen. Zo is de komst van het vogelvirus Usutu in 2016 terug te zien in de resultaten van de tuintelling van dat jaar en de jaren daarna. Het aantal getelde merels nam duidelijk af. Inmiddels lijkt het met die vogel weer wat beter te gaan in onze provincie.

Lees ook: De merel lijkt bezig aan een comeback in Noord-Nederland

Ook de aankomst van trekvogels is af te lezen uit de tellingen. Vorig jaar arriveerde het zangvogeltje 'tjiftjaf' wat later dan andere jaren en in kleinere getale. Dit kwam vermoedelijk door korte maar strenge vorst in het vroege voorjaar in Zuid-Europa, waar ze overwinteren.

Tuinvlindertelling
Behalve vogels worden ook veel vlinders geteld. De kolibrievlinder is een trekvlinder die normaal gesproken in het voorjaar in ons land aankomt. Dit jaar kwam de eerste melding al in januari binnen. Die kwam uit Assen. Wie weet overwintert deze vlinder in de toekomst wel in ons land.

Lees ook: Eerste kolibrievlinder van het jaar in Drenthe gezien

Het aantal tellingen van de kleine vos is dit jaar en vorig jaar behoorlijk afgenomen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de citroenvlinder. De laatste overwintert net als de kleine vos in ons land, maar blijft gelijk in aantal. Mogelijk heeft de kleine vos last van de droogte van vorig jaar. 

Lees ook: Waar is de kleine vos gebleven?

Meetellen
Wil je meedoen met een van de tuintellingen? Er zijn twee type tellingen: een weektelling en een tijdstiptelling. Voor de eerste telling houd je bij wat er gedurende de week in je tuin zit. Voor de tweede telling tel je gedurende bijvoorbeeld tien of vijftien minuten. Kijk voor meer informatie op de website van Jaarrond Tuintelling.

Contact
opnemen